Disputas Torvald B. Egeland (FBA)

14 desember 2017 10:15 - 14 desember 2017 15:30

Auditorium Petter Thomassen (A5)

Ph.d.-kandidat Torvald B. Egeland skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.


Ph.d.-kandidat: Torvald B. Egeland

Tittel på avhandlingen:
Reproduction in Arctic charr - timing and the need for speed


Tittel på prøveforelesningen:
Understanding the diversity of fish mating systems 


Tid for prøveforelesningen: kl 10:15 - 11:15
Tid for disputas: kl 12:15 - 15:30
Sted: Auditorium Petter Thomassen (A5)


Medlemmer i bedømmelseskomiteen:
Seniorforsker Francisco Garcia-Gonzalez, Donana      Biological Station – Spanish Research Council,          Sevilla, Spania
- Seniorforsker Elisabet Forsgren, Norsk institutt for    naturforskning - NINA, Trondheim
Førsteamanuensis Torstein Kristensen, FBA, Nord   universitet (leder).


Veiledere: 
Hovedveileder: Professor Jarle Tryti Nordeide, FBA
Biveiledere: Førsteamanuensis Einar Skarstad Egeland, FBA
Professor Ivar Folstad, Universitetet i Tromsø


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen, epost: jeanett.stegen@nord.no, tlf: 75 51 74 49

Om avhandlingen:
Kappløpet mot mikropylen: For røyehannene handler kampen om reproduksjon om timing og spermiens kappløp mot mikrofylen.

Det foregår en intens konkurranse mellom røyehanner med ulike reproduksjonstaktikker på gytegrunnen. Den første delen av konkurransen er en posisjonskamp der målet er å gyte synkront med hunnen. Den andre delen er spermkonkurranse, der sperm fra forskjellige hanner konkurrerer om å komme først til åpningen (mikropylen) i egget. 

Avhandlingen beskriver adferden til hannene før gyting og undersøker hvilke faktorer som er viktig i spermkonkurransen etter gyting.

Røyehannene har to ulike reproduksjonstaktikker, dominant og sniker. Gjennom å jage bort andre hanner får den dominante røyehannen en fordel i posisjonskampen før gyting slik at han gyter mer synkront med hunnen. 

Men befruktningsforsøk viser at snikerhannene kan kompensere for sitt dårligere utgangspunkt i posisjonskampen med å produsere spermceller som svømmer raskere i vann. Spermiens svømmehastighet er kanskje den viktigste faktoren i kappløpet mot egget. Gjennom å aktivisere sperm i vann og ovarievæske har Torvald nå funnet ut at de dominante hannene har sperm som er tilpasset til å svømme rask i ovarievæske mens snikerhannene tilpasser spermen sin til å svømme raskt i vann. 

Spermiene til hanner med ulike reproduksjonstaktikker virker dermed tilpasset til svømming i forskjellige miljø.