Prøveforelesning og disputas: Wondwesen Tafesse

14 februar 2014 10:00 - 14 februar 2014 15:00

Auditorium Petter Thomassen (A5), Universitetet i Nordland

Wondwesen Tafesse  skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d) ved Handelshøgskolen i Bodø, fredag 14. februar 2014.


Tittel på avhandlingen:

The Marketing Functions of the Trade Show System

Tittel for prøveforelesningen:

What do we know and do not know of the marketing functions of trade shows. Also discuss theoretical and methodological challenges in filling identified gaps in our present knowledge.

Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00

 
Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Dr. Carmen Berne Manero, University of Zaragoza
Professor Kjell Grønhaug, NHH
Førsteamanuensis Frode Nilssen, HHB (leder)

Veiledere:
Hovedveileder:

Professor Tor Korneliussen, HHB, UiN

Biveileder: Professor Kåre Skallerud, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: Grete.Ingemann.Knudsen@uin.no,
tlf. 75 51 76 77.