Disputas: Youngjin Park (FBA)

Ph.d.-kandidat Youngjin Park skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Bodø), Nord universitet.

Startdato:

29 januar 2021 14:00

Sluttdato:

29 januar 2021 18:50

Sted:

Teams & A13 Elias Blix
​​​​​​​​​​​​​​Følg disputasen på Teams her
​​

Ph.d.-kandidat Youngjin Park

Tittel på prøveforelesning
Intestinal macrophages in homeostatic and pathological states

Tittel på avhandling
Transcriptomic and cellular studies on the intestine of Atlantic salmon: Discovering intestinal macrophages using omic tools​

Bedømmelseskomité
- Førsteamanuensis Irene Salinas, Department of Biology, University of New Mexico, USA
- Professor Rune Waagbø, Havforskningsinstituttet, Bergen
- Forsker Alexander Jüterbock FBA, Nord universitet

Veiledere
- Professor Kiron Viswanath, FBA, Nord universitet
- Professor Jorge Fernandes, FBA, Nord universitet
- Professor Geert Wiegertjes​, Wageningen University & Research, Nederland

Om avhandlingen
Tarm er første kontaktpunkt mellom fôrkomponenter, mikrobiota og immunforsvar. Det er mangel på kunnskap om ulike celletyper hos beinfisk, laks inkludert. Hensikten med dette studiet var derfor å undersøke ulike celletyper i tarm hos laks og hvordan disse reagerer når det oppstår en betennelse i tarmen hos laks.

I dette studiet er det brukt en metode som kalles imaging flow cytometry (IFC) som gir mulighet for å studere celler. Et instrument tar bilde av hver enkelt celle og gir den en identitet basert på størrelse og kompleksitet. Denne metoden ble benyttet til å studere immunceller i tarm og deres fagocyttiske evne. Ved å kombinere IFC med transkriptomanalyser ble det identifisert ulike celletyper som makrofager, eptielceller og endotelceller fra laksetarm. 

I avhandlingen er det også beskrevet resultater fra en studie hvor fisk ble påført en fôrindusert betennelse med påfølgende endringer i metabolisme og ion-transport. Resultatene fra denne avhandlingen har bidratt med økt kunnskap om immunceller hos laks. Dette er viktig kunnskap som man i kan bruke i fremtidige studier til å få ende bedre kunnskapen om hvordan makrofager bidrar i tarmens immunforsvar. Resultatene fra dette studiet kan også brukes i modellstudier for å få økt kunnskap om hvordan ulike celletyper reagerer på ulike stimuli som igjen kan brukes for å få en bedre forståelse for tarmhelse hos oppdrettsfisk.  

Prøveforelesning: 14:00 - 15:00
Disputas: 16:10 - 18:50

Publikum som følger med på diputas via Teams bes om å holde kamera og mikrofon avslått under arrangementet.​​


Startdato:

29 januar 2021 14:00

Sluttdato:

29 januar 2021 18:50

Sted:

Teams & A13 Elias Blix
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen​​