Disputas: Yousri Abdelmutalab Ahmed Abdelhafiz (FBA)

Ph.d.-kandidat Yousri Abdelmutalab Ahmed Abdelhafiz skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae doctor (Ph.d) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Startdato:

03 juni 2022 10:15

Sluttdato:

03 juni 2022 15:00

Sted:

A5 Petter Thomassen

​​​​​​photo.jpg
Ph.d.​-kandidat Yousri Abdelmutalab Ahmed Abdelhafiz

Tittel på prøveforelesning

Insights from the comparison of microbiomes of farmed and wild-caught fish​

Tittel på avhandling

Insights into the bacterial communities of Nile tilapia – core members and intergenerational transfer

Bedømmelseskomité

​​​- Professor Konstantinos Kormas, Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessaly, Helas
- Førsteamanuensis Fotini Kokou, Aquaculture & Fisheries Group, Department of Animal Sciences, Wageningen University, Nederland
- Førsteamanuensis Ioannis Vatsos, FBA, Nord universi​tet​

Veiledere

Hovedveileder: 
Professor Kiron Viswanath​, FBA, Nord universitet
Medveiledere: 
- Professor Jorge Fernandes, FBA, Nord universitet
- Forsker Claudio Donati Fondazione Edmund Mach - In​stituto Agrario San Michele All'Adige/Fondazione Mach, Department of Computational Biology (CBC), Italia

Om avhandlingen​

Nile tilapia er den nest mest oppdrettede fiskearten rundt om i verden og er kjent for sin raske vekst og evne til å tilpasse seg ulike miljøforhold. Utfordringer som sykdomsutbrudd forårsaker imidlertid høy dødelighet og økonomiske tap. En strategi for å forhindre sykdom og økonomiske tap kan derfor være å jobbe forebyggende både gjennom å avle fram stammer med bedre  sykdomsresistens og samtidig styre fiskens bakteriesamfunn mikrobiota i en gunstig retning  for å  forhindre opptak av patogene organismer. 

Det er velkjent at mikrobesammensetning spiller en avgjørende rolle for utvikling og god helse. Økt kunnskap om fiskens mikrobesammensetning er derfor viktig for å kunne styre den i en gunstig retning for  å opprettholde god fiskehelse. 

Denne oppgaven er basert på en hypotese om at kjønn, avlsstrategier og overføring av mikrober fra foreldre til avkom kan påvirke mikrobesammensetningen i både munnhulen og tarmmikrobiomet i Nile tilapia.​
Prøveforelesning: 10:15 - 11:05
Disputas: 12:15 - 15:00​


Startdato:

03 juni 2022 10:15

Sluttdato:

03 juni 2022 15:00

Sted:

A5 Petter Thomassen
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen.​