Disputas: Majken Paulsen (FSV)

Ph.d.-kandidat Majken Paulsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

03 november 2021 10:15

Sluttdato:

03 november 2021 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Majken Paulsen.

Tittel på avhandlingen:

Dilemmaet tilleggsfôring: En nymateralistisk studie av tilleggsfôring av rein

Tittel på prøveforelesningen:

Hvordan virker norsk rovdyrpolitikk og -forvaltning inn på agrarifisering av reindrifta og hva forteller dette om nykoloniale og postkoloniale prosessser?

​Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Lau​la Renberg (A12), Bodø
Disputasleder: Professor Berit Skorstad

Bedømmelseskommisjon: 

  • ​Førsteopponent Førsteamanuensis Brynhild Granås, UIT Norges arktiske universitet
  • Andreopponent Førsteamanuensis Krister Stoor, Umeå universitet 
  • Professor Trude Gjernes, Nord universitet. 

Veiledere: 

  • Hovedveileder: Professor Grete Kaare Hovelsrud, Nord universitet   
  • Medveileder: Professor Marianne Elisabeth Lien, UiO 

​Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag:

I denne avhandlingen undersøker Majken Paulsen empirisk hvordan tilleggsfôring av rein kan sees i sammenheng med sosiale, materielle og relasjonelle endringsprosesser i og rundt reindriften.  Hun unserøker også hvordan mennesker og dyr iverksettes når reinen tilleggsfôres.

Tilleggsfôring av rein er ikke en teknisk løsning på et teknisk problem. Det er en agrar praksis. Det er også en kompleks, mer-enn-menneskelig floke hvor mange aktører støter sammen. Det denne avhandlingen avdekker er at det materiell-semiotiske nettverket som iverksetter tilleggsfôring av rein gjør langt mer enn å forebygge og forhindre sult i reinflokken. Tilleggsfôring endrer forutsetningen og utøvelsen av reindrift og iverksetter alternative forløp som har en langt mer inngripende effekt på reindriften. Analysen min viser at tilleggsfôring er en kortsiktet tilpasningsstrategi som løser noen utfordringer, men som skaper andre i prosessen.

Teoretisk har avhandlingen en nymaterialistisk overbygning. Her argumenterer Majken Paulsen for verdien av å innlemme mer-enn-mennesker som reinen, kraftfôrsekken og traktoren i den sosiologiske analysen. Avhandlingen har gjennom å avdekke nettverket som omslutter tilleggsfôring som praksis, fått frem kompleksiteten i det empiriske materialet. Kraftfôret er ingen panacea, det er ikke kompromissets materielle form, i stedet er det en driver for endring som driver reindriften bort fra fjellet og inn i fjøset.​

Startdato:

03 november 2021 10:15

Sluttdato:

03 november 2021 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø