Endringsagenter i helsesektoren

Av Engage SFU og fakultetet for sykepleie og helsevitenskap på Nord Universitet.

Startdato:

21 januar 2021 09:00

Sluttdato:

21 januar 2021 15:30

Sted:

Zoom (link kommer)

​​​​​​​​

Helseprosjektet under Engage omhandler å spre kunnskap om innovasjon og entreprenørskap inn på sykepleieutdanningen. Entreprenørskap og innovasjon ser ut til å være mindre kjent blant sykepleiere og som også skaper skepsis fordi en ikke vet helt hva det innebærer i praksis. Det er et stort potensiale for innovasjon i helsesektoren, og her er fremtidens sykepleiere viktige endringsagenter. Arrangementet tar for seg hva det innebærer å være en endringsagent og skal gi studentene verktøy for hvordan jobbe med konkrete innovasjoner. Stipendiater og gründere vil dele erfaring fra utvikling og nytenking innen sykepleieyrket, samt innblikk hvordan fra Nordlandssykehuset jobber med forbedringskultur. Vi håper på å gi en innholdsrik dag med gruppearbeid og problemløsning for 3. år studenter ved fakultetet for sykepleie og helsevitenskap. Arrangementet blir heldigitalt, link til zoom sendes til påmeldte. ​Startdato:

21 januar 2021 09:00

Sluttdato:

21 januar 2021 15:30

Sted:

Zoom (link kommer)