Estetiske læringsprosesser - muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet arrangerer en to-dagers, nasjonal konferanse med fokus på estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene 4. og 5. november 2021.

Startdato:

04 november 2021 08:30

Sluttdato:

05 november 2021 15:30

Sted:

Bodø
​​​​​​​​​​​​​​​​
Utsnitt av «Years gone. Years to come II», Katarina B. Storalm, 2020​.

Vi håper å kunne arrangere den nasjonale konferansen fysisk i Bodø. Konferansen avholdes i henhold til enhver tids gjeldene smittevernregler og med forbehold om avlysing.​

Målgruppe
Lærerutdannere, skoleleder​e, skoleeiere, lærere, forskere og andre aktører som kritisk og kreativt er interessert i å diskutere estetiske læringsprosessers muligheter og utfordringer  i grunnskolelærerutdanningene.

Program og påmelding

Frist for påmelding er 1. oktober.

Målsetting
Den nasjonale konferansen vil være arena for kunnskaps- og erfaringsdeling for fagpersoner og forskere som kan belyse ulike aspekter ved estetiske læringsprosesser i skole og grunnskolelærerutdanningene. Arrangørene har som mål å rette oppmerksomhet mot den gjennomgående vektleggingen av estetiske læringsprosesser i læreplanverket (LK20) og i de nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. I den forbindelse vil det under konferansen løftes frem hvilke konsekvenser dette allerede har – og vil kunne få, for lærerutdanningene og for framtidas skole.


Call for paper
Call for paper er sendt ut til universitets- og høgskolesektoren. Frist for innsending av bidrag var 25​​​. august.

Vitenskapelig komité
Innsendte bidrag vurderes av vitenskapelig komite ledet av førsteamanuensis og senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen / Nord universitet. Øvrige komitémedlemmer er Regine Vesterlid Strøm, førstelektor (PhD) ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag med arbeidsområder innen musikk i grunnskolelærerutdanningene, master i logopedi og master i praktisk kunnskap Førsteamanuensis Jon Øyvind Hoem, ved Høgskolen på Vestlandet, Institutt for kunstfag. Han underviser og forsker blant annet på digitale medier.

Keynote
Vi er svært stolte og glade for å kunne annonsere professor emerita og forsker Anna-Lena Østern som konferansens æreskeynote.

​​Startdato:

04 november 2021 08:30

Sluttdato:

05 november 2021 15:30

Sted:

Bodø

 Kontaktpersoner