FSH - Midtseminar May Anette Tast

May Anette Tast, stipendiat ph.d. i profesjonspraksis, holder 1. desember 2022 midtseminar i forbindelse med sin avhandling.

Startdato:

01 desember 2022 13:00

Sluttdato:

01 desember 2022 16:00

Sted:

Rom A 103 – Campus Bodø, digitalt arrangement


Ansattfoto

Midtseminar for May Anette Tast, stipendiat ph.d. i profesjonspraksis


Arbeidstittel på avhandlingen: 

Becoming a Caring Nurse – Å bli en omsorgsfull sykepleier

Beskrivelse av prosjektet:
PhD-studien inom doktorandprogrammet Professionspraxis, med arbetsnamnet, Att bli en omsorgsfull sjukskötare, (Becoming a caring nurse), har sin hemvist inom humanvetenskapen och Caring Science traditionen. Den övergripande metodologiska ansatsen följer Gadamers hermeneutiska filosofi. 

Studiens övergripande syftet är att utforska och fördjupa förståelsen av nyutexaminerade sjukskötares transformation (becoming) från att vara nyutexaminerade till att bli omsorgsfulla (caring) yrkesutövare under övergångsperioden (transition), en till 18 månader. I studien undersöks vad det innebär att vara nyutexaminerad sjukskötare och vidare evalueras betydelsen och effekten av ett mentorskapsprogram. 

PhD-studien genomförs inom det nordiska tvärprofessionella forskningsprojektet, BePROF – Becoming a Professional Nurse, vars syfte är att stöda nyutexaminerade sjukskötare vid övergången till arbetslivet genom att utveckla ett evidensbaserat mentorskapsprogram i nära samarbete med enheter vid sjukhus och i kommuner i Nordland fylke i Norge och Region Västerbotten i Sverige. 

PhD-studien består av kvalitativa och kvantitativa delstudier som sammanfattas i en kappa. Avsikten är att på basen av evidens utveckla kunskap som stöder nyutexaminerade sjukskötares transformation till att bli omsorgsfulla sjukskötare. 


Veiledere

Hovedveileder: 

Professor Yvonne Hilli,  FSH, Nord universitet

Medveiledere:

Evalueringskomite

  • Førsteamanuensis Rita Solbakken, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
  • Professor Anna Katharina Jacobsson, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag, Nord Universitet​

Sted:

Rom A 103 – Campus Bodø
Digital lenke til møtet her

​ Startdato:

01 desember 2022 13:00

Sluttdato:

01 desember 2022 16:00

Sted:

Rom A 103 – Campus Bodø, digitalt arrangement

 Kandidat

 Administrativ kontaktperson