FoU i praksis 2020

DMMH,  Nord universitet og NTNU har gleden av å inviterer til konferansen: FoU i praksis – Profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning.

Startdato:

21 oktober 2020 09:00

Sluttdato:

22 oktober 2020 15:00

Sted:

DMMH, Trondheim
FoU i praksis arrangeres i oktober 2020. 

Årets tema er Profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning. Konferansens tema tas opp gjennom foredrag og presentasjon av forskning og utviklingsarbeider – kanskje ditt arbeid dersom du blir med! 

Frist for innsending av bidrag: 15. mai 2020.

Målgruppe:
Ansatte og stipendiater i lærerutdanning ved nordiske høgskoler og universitet. Barnehagelærere og grunnskolelærer-, yrkesfaglærer-, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Mål for konferansen:
Konferansen tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning. I år er det profesjonsforskning og fokus på en studentaktiv utdanning som vil være tema i plenumsforedragene.

Hovedforedrag:

  • 21. oktober: Hege Yvonne Hermansen - Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo - "Studentaktive læringsformer og kunnskapsintegrasjon i lærerutdanninger".

  • 22. oktober: Anton Havnes, Professor ved OsloMet - "Faglig integrasjon og profesjonell skjønnsutøvelse". 
For innsending av bidrag, påmelding uten innsending av bidrag, samt mer informasjon, gå til: 

Startdato:

21 oktober 2020 09:00

Sluttdato:

22 oktober 2020 15:00

Sted:

DMMH, Trondheim

 Kontaktperson