Barn følger med

Gemensamma Vägar: Fremtidsrettet læringsmiljø

Konferansen Gemensamma Vägar er en nordisk arena for erfaringsutveksling og drøfting av felles pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer i skole og barnehage, samt presentasjon av praksis-nær forskning.

Startdato:

23 oktober 2018 10:30

Sluttdato:

24 oktober 2018 14:30

Sted:

Meyergården Spektrum, Mo i Rana

Umeå universitet, Åbo akademi i Vasa og Nord universitet samarbeider om denne konferansen, som høsten 2018 arrangeres i Mo i Rana. Årets konferanse følger samme opplegg som tidligere år ved å tilby spennende plenumsforedrag fra hvert av samarbeidslandene, og ulike dialoggrupper med erfaringsutveksling.

Program

Med forbehold om endringer.

Tirsdag 23. oktober

​Klokkeslett


​1030-1100
Velkommen til konferanse 
v/ Svend Leif Einvik, skolesjef i Rødøy kommune

​1100-1230
Plenum 1:

Digitalisering i framtidens skola. Fjärrundervisning, ger den bättre utsikter för fler elever?


​Jörgen From, docent i pedagogik, Pedagogiska institutionen, Umeå, universitet
​1230-1330
​Lunsj
​1330-1500
Plenum 2:

Har styrdokumenten någon betydelse för det stöd eleven kan erhålla i klassrummet? Jämförande studie mellan Sverige och Finlands styrdokument.


​Professor Kristina Ström Åbo Akademi i Vasa.
​1500-1520
​Pause
​1520-1605
​Dialoggrupper

1. ​Specialpedagogisk fjärrhandledning, kan det leda till att fler elever snabbare får stöd i den specialpedagogiska verksamheten.
​Pedagoger från Vindelns kommun och Gerd Pettersson, lektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
2. ​Utmaningar i Förskolan. 
​Carina Lindmark, førskolelærer og prosjektleder.
Helén Bergstadius, spesialpedagog, SPSM.


3. Delaktighet, kreativitet och förundran i en mångfald av olikheter.
Carina Söderlind Löfvander, rektor.
Maria Svensson, pedagogista.


4. ​En skola för alla - och särskild undervisningsgrupp för några.
​Victoria Westerberg, doktorand,
Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet.


​5. En lärmiljö anpassad för alla elever.
​Maisha Mory, Maria Moberg och Thomas Birkö. Pedagogiskt Stödteam, Örnsköldsviks kommun.

​6. God leseforståelsestrategier fôr alla
​Pia af Hâllstrøm, klasslärare och vicerektor, Storängens skola, Esbo.
Ulla Stina Åman, pedagogie magister.


​1615-1700​Dialoggrupper
​7. Specialpedagogik i yrkesprogram, en jâmförelse mellan gymnasiala yrkersinriktade program i Norden.
​Camilla Bjørk- Åman, universitetslärare i specialpedagogik, Åbo Akademi i Vasa.
Gerd Petterson, lektor i pedagogik, Umeå universitet.8. ​Barnehage: Hvordan implementere digitale verktøy i det pedagogiske læringsmiljøet?

Trine Danielsen Selfors og Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage, Mo i Rana.

9. ​Vi får til det vi vil - bruk av prosessveiledning for utvikling av årshjul
​Mirjam Harkestad Olsen, professor, UiT Norges arktiske universitet
og prosjektleder Statped Nord.
Johanne Skjølberg, inspektør, Mosjøen oppvekstsenter


​10. Tilpasset fagopplæring i bedrift. Erfaringer fra Opplæringskontorets arbeid med lærlinger/lærekandidater og andre som trenger særskilt tilrettelegging ute i bedrift.
 

​Arnfinn Rørvik, daglig leder for Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland.

11.Tverrprofesjonelt samarbeid i skolen rundt barn og unge i sårbare livssituasjoner.

Cecilie Høj Anvik, førsteamanuensis, Nord universitet​12. Rødøyprosjektet II: Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler.
​Atle Kristensen og Sylvi Bratteng, universitetslektorer, Nord universitet.
Lars Kristensen og Janne Andersen, lærere fra Rødøy skole.


Onsdag 24. oktober

​Klokkeslett
​Tema
​Foreleser(e)
​0830-1000
Plenum 3

Læringsmiljøprosjektet – et tiltak for å redusere mobbing i barnehage og skole.


​Janne Støen
Førstelektor hos Læringsmiljøsenteret v/Universitet i Stavanger

​1000-1020
​Kaffe med utsjekk
​1020-1200
​Dialoggrupper: 1020-1105 (1-6) og 1115-1200 (7-12).

​1200-1230
​Pause

​1230-1330
Hvordan styrke undervisning og utdanning ved hjelp av VR- og AR teknologi?
​Knut Henrik Aas, administrerende direktør i Eon Reality Norway AS
​1330-1430
​Lunsj og avreise


Startdato:

23 oktober 2018 10:30

Sluttdato:

24 oktober 2018 14:30

Sted:

Meyergården Spektrum, Mo i Rana