Nettverkskonferanse 2016: Glasstak i akademia

18 februar 2016 11:00 - 19 februar 2016 12:30

Bodø

Velkommen til nettverkskonferansen 2016 for likestillingsarbeidere og likestillingsinteresserte i UH-sektoren.

Nord universitet er arrangør for konferansen i 2016 hvor Kif-komiteen har hovedinitiativet.

Hva er forklaringen på kjønnsubalansen på øverste nivå i det faglige stillingshierarkiet ved norske universiteter og høyskoler? Ligger forklaringen i usynlige strukturelle forhold, nedarvede mannskulturer, uvillige kvinner eller er det bare snakk om et historisk etterslep?

På denne konferansen retter vi fokus på kjønnsubalansen i de faglige toppstillingene og spør hvordan vi kan forstå den og hva vi kan gjøre med den?

Program

18. februar:
Nord universitet, Bodø. Auditorium Petter Thomassen (A5)

11:00: Velkommen v/ Arne Brinchmann
11:15: This one’s for you! Likestilling for mannlige ledere v/ Curt Rice
12:00: Lunsj i kantina
13:00: Kjønnsubalanse og arbeidstid i akademia v/Cathrine Egeland
14:15: Pause
14:30: Likestilling – vad är problemet? v/ Malin Rönnblom
15:15: Pause m/bevertning
15:30: Fortsetter: Likestilling - vad är problemet? v/ Malin Rönnblom
16:30: Avslutning og oppsummering v/Arne Brinchmann
17:00: Busstransport fra universitetet til Thon hotell Nordlys. 

19.00: Middag på Restaurant Bjørk i glasshuset


19. februar 2016
Thon hotell Nordlys

08:30: Å gå menn i næringa - mannsdominans og ekskludering i media, næringsliv og akademia v/ Helga Eggebø
09:30: Pause
09:45: Makt utan magi – kjønn og likestilling i akademia v/Lotta Karin Snickare
10:30: Pause
10:45: Likestilling – det uferdige prosjektet v/Lise Nordbrønd
11:45: Kif informerer
12.15: Lunsj og hjemreise

Last ned program
--> Nettverkskonferanse "Glasstak i akademia 2016" program.pdf


Innledere

Curt Rice
Rektor v/Høgskolen i Oslo og Akershus
Åpner konferansenog retter med sitt innlegg fokuset på mennene i sektorene: Gentlemen! This one’s for you! Likestilling for mannlige ledere.

Malin Rönnblom
Forsker
Vil rette fokus på likestillingsutfordringen i akademia gjennom sitt innlegg: Likestilling - vad är problemet? Rönnblom har gjort studier av hvordan kjønn konstrueres og forstås ved svenske universiteter og vil dele sine erfaringer.

Cathrine Egeland
Filosof og arbeidslivsforsker v/Høgskolen i Oslo og Akershus
Søker å svare på hva som kan forklareden lave andelen kvinner på toppnivået i det faglige stillingshierarkiet. Gjennom sitt innlegg vil hun knytte kjønnsubalansen til samspillet mellom arbeidstiden, tidsbruken og karrierelogikken i Akademia.

Helga Eggebø
Seniorrådgiver KUN
Vil sette fokus på parallelle problemstillinger i andre sektorer og spør hva vi kan lære av disse erfaringene i akademia.

Lise Nordbrønd
Seksjonsleder på Kvinnforsk tar utgangspunkt i arbidet med likestilling ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
Vil argumentere for betydningen av kontinuitet, men ikke minst nytenkning på feltet.

Lotta Karin Snickare
Seniorrådgiver v/ Universitetet i Oslo er prosjektleder for Balanseprosjektet ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Hun vil gi oss en beskrivelse av likestillingssituasjonen ved fakultetet, hvordan den kan forstås og hvordan de tenker forandre det.

Praktisk informasjon

Sted: Bodø

Tid: 18. – 19. februar 2016
18. Februar: Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
19. februar: Thon hotell Nordlys

Pris: Konferansepakken koster kr. 1755,- (eks mva) per person. Konferanseprisen inkluderer kaffe/te, lunsj to dager, og festmiddag.

Påmeldingsfrist: 11.02.2016

--> Påmelding

Hotellinformasjon
Overnatting og reise dekkes av deltakernes institusjoner.
For deltakere på konferansen tilbyr Thon hotell Nordlys overnatting i enkeltrom til kr. 955,-. Etter påmelding vil det bli reservert rom for den enkelte på Thon hotell Nordlys.

Transport
Det settes opp egen busstransport fra universitetet til hotellet 18. februar kl. 17:00.
Taxi ring 07550
Bussene linje 1 og 2 kan benyttes fra Bodø lufthavn til universitetet. På bussen kan du betale med kort.

Mer informasjon

 

 

 

 

 

 

 


Foto øverst på siden: Kjetil Iversen www.nordnorge.com