Innsikt: Har verdenshandelen blitt syk?

Et utvalg av bedrifter i Bodø kunne allerede i starten av pandemien varsle om begrenset varetilgang fra utlandet, nå opplever nærmest alle næringer og bedrifter samme utfordring.

Startdato:

26 november 2021 08:30

Sluttdato:

26 november 2021 09:45

Sted:

Stormen Bibliotek, Bodø
​​Innsikt topbanner
Tilgangen på varer er begrenset, varelagrene blir stadig mindre, forsinkelsene lengre og prisene øker betraktelig. På den andre siden ser vi også at eksporterende bedrifter i Nord-Norge har utfordringer med å frakte ut varer til verden.  Er det grunn for uro eller vil markedet korrigeres på egenhånd?

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Bodø, Erlend Bullvåg innleder om bevegelsene i verdenshandelen, hvorpå lokale bedrifter som Bådin, Starco m.fl eksemplifiserer hvordan det påvirker deres drift.

MODERATORER:
Merete Nordheim, Bodø Næringsforum og Daniel Bjarmann Simonsen, NHO Nordland.

OM INNSIKT:
Innsikt Bodø er en nettverksarena for næringsliv, offentlig ansatte, politikere, studenter, gründere, frivillige organisasjoner og andre som er engasjerte i by- og næringsutvikling i Bodø og omegn. Innsikt er en godt etablert arena, som løfter ulike dagsaktuelle temaer i regionen opp til diskusjon en gang i måneden.

ARRANGØR:
Bodø kommune, Bodø næringsforum, BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap), Innovasjon Norge Nordland, NHO Nordland og Nord universitet.​

Startdato:

26 november 2021 08:30

Sluttdato:

26 november 2021 09:45

Sted:

Stormen Bibliotek, Bodø