Avlyst: Jubileumskonferanse 2020

Avlyst: Sykepleierutdanningen i Bodø 100 år

Startdato:

12 mai 2020 09:30

Sluttdato:

13 mai 2020 14:00

Sted:

Nord universitet, Bodø - Auditorium Knut Hamsun

Konferansen er avlyst
Program 

Konferansier Knut Folkestad

​Tirsdag 12. mai

09.30 - 10.00
Registrering og noe å bite i
10.00 - 10.15Velkommen ved rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet

Musikalsk innslag
10.15 - 11.15Til lykke med jubileum
Hilsener fra ledelse, departement, helseforetak, Norsk sykepleierforbund med flere
11.15 - 11.45Pause, mulighet for å besøke posterutstilling
11.45 - 12.15Hva kan vi si om fremtidens kompetansebehov for sykepleiere?
Marit Kirkevold, professor ved UiO og instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmede arbeid ved OsloMet

12.15 - 13.00Historisk blikk, 100 år med sykepleierutdanning i Bodø.
Annie Karlsen, universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
13.00 - 14.00
Lunsj
14.00 - 15.00Parallellsesjoner 

​A: Behov for sykepleierkompetanse i fremtiden
​B: Kompetansebehov for fremtiden
C: Presentasjon av pågående forskning
​Kl. 14.00
​Internasjonal klassifisering av sykepleierpraksis, ICNP
Jorunn Bjerkan, førsteamanuensis, FSH, Nord universitet
​Å lede kommunen, utfordringer for rett kompetanse i knapphet på ressurser
Navn kommer
​"Sykepleiernes erfaringer med hjemmedød" 
Stipendiat Anne Sørstrøm
​Kl. 14.20
​EU prosjektet "Innovate dignity" 
Ingjerd Gåre Kymre, førsteamanuensis og prodekan utdanning, FSH, Nord universitet
​Intensivledelse behov for spesialsykepleiere, master eller ikke
Navn kommer
​"Sykepleieren som mellomleder i kommunehelsetjenesten - utfordringer og muligheter"
Stipendiat Rita Solbakken
​Kl. 14.40
​Under planlegging
​Samarbeid med sykepleiere - hvordan blir vi bedre sammen.
Eirik Ofstad, MD, Ph.d. Nordlandssykehuset
​Masterens betydning for han som spesialsykepleier.
Masterstudent Niko Alexander Skaar, anestesisykepleier
Det tas forbehold om endringer i programmet
15.15 - 16.00
​"Ingen er bare det du ser"
Journalist Helene Sandvig, kjent fra blant annet NRK programmet "Helene sjekker inn", snakker om møtet med helsetjenesten som journalist i NRK og som pårørende

19.30

Jubileumsmiddag med underholdning på hotell Scandic Havet

Det vil bli satt opp busser tur/retur hotellet, egen påmelding.​

Onsdag 13. mai

09.00 - 09.45
Er akademisk kompetanse nødvendig for god klinisk sykepleie?
Lisbeth Uhrenfeldt, professor og prodekan for forskning ved Nord universitet og Preben Ulrich Pedersen, Professor Aalborg universitet
09.45 - 10.15"Fremtidens sykepleiere: Pasientens advokat eller kommunens byråkrat?"
Maria Strandås, universitetslektor, Ph.d. ved FSH, Nord universitet
10.15 - 10.45Sertifisering av sykepleierer og kartlegging av kompetanse - et kompetansehevingsprosjekt.
Pia Cecilie Bing-Jonsson, visedekan på Universitetet i Sørøst-Norge, sykepleier og forsker
​10.45 - 11.15
​Pause med noe å bite i. Husk å stem på beste poster
​11.15 - 11.45
​Fra lærling til akademiker,
Yvonne Hilli, Professor i sykepleie, FSH, Nord universitet
​11.45 - 12.25
​"Sykepleie i fortid og fremtid: Fra dobbelt underordning til selvbevisst kjerneaktør?"
Nina Olsvold, Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag ved VID, Oslo
​12.25 - 13.05
​Er det for myue praksis i utdanningen?
Kari Toverud Jensen, Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
​13.05 - 13.45
"Utøve sykepleie eller utføre helsepolitikk og økonomisk styring - dilemma eller samme sak?"
Lill Hege Sverresdatter Larsen, Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund og Førsteamanuensis​ Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT
​13.45 - 14.00
Posterpris, avslutning
​14.00
​Lunsj ta med seg
Takk for denne gang og vel hjem!


Startdato:

12 mai 2020 09:30

Sluttdato:

13 mai 2020 14:00

Sted:

Nord universitet, Bodø - Auditorium Knut Hamsun
Påmeldingsfrist

26. februar 2020

Ved påmelding etter dette kan vi ikke garantere hotellrom.

Pris inkl. mva, dagpakker og jubileumsmiddag: kr. 3.900,-


Abstrakt

Invitasjon til å sende inn abstrakt for poster. Frist: 12. februar 2020.

Det gis tilbakemelding om akseptering innen 21. februar.

Abstrakt sendes til leder av posterkomite Førsteamanuensis Gøril Ursin.
e-post: goril.ursin@nord.no 

Spørsmål

Spørsmål om konferansen: anita.tymi@nord.no

Spørsmål om påmelding via Egencia: mskjelstad@egencia.com