Kick off for Horisont Europa 2021–2027

Horisont Europa er navnet på EUs neste forskning- og innovasjonsprogram. Bli med på digitalt kick-off i Nordland og Trøndelag – mandag 8. mars.

Startdato:

08 mars 2021 09:00

Sluttdato:

08 mars 2021 15:00

Sted:

Digitalt
EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal
bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Du er invitert til digital kick-off for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Hovedformålet med arrangementet er å presentere virkemiddelapparatet, samt
initiere en arena og møteplass for økt samarbeid på forskning og innovasjon i
Nordland og Trøndelag.

Horisont Europa består av tre hovedsøyler. Søyle 1 (Fremragende vitenskap) og
Søyle 2 (Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) vil bli presentert av
Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCPer). 

Etter presentasjon av Søyle 1, samt etter hver av de seks klyngene i søyle 2 åpnes det for å fortsette diskusjonen i
breakout rooms.​

​Påmeldingsfrist: 4. mars 2021

Arrangør: Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor.

Program og påmelding: 

Startdato:

08 mars 2021 09:00

Sluttdato:

08 mars 2021 15:00

Sted:

Digitalt

 Kontaktperson