Flagg

Konferanse om samisk andrespråkopplæring


Nord universitet inviterer til konferanse om samisk andrespråksopplæring. Konferansen vil presentere gode eksempler på samisk andrespråksopplæring for både nord-, lule- og sørsamisk og fagfolk vil presentere sentrale aspekter for å lykkes i andrespråkopplæringa.

Startdato:

07 november 2018 10:30

Sluttdato:

08 november 2018 14:00

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Nord universitet - Bodø


Konferansen vil også være offisiell åpning for lulesamisk og sørsamisk lærerutdanning.

Konferansen er åpen for alle, og spesielt relevant for de som jobber med samiskopplæring i skoler, barnehager, språksentre, innen offentlig forvaltning osv. 

Ved spørsmål om konferansen, kontakt: 

Førstelektor Asbjørn Kolberg på e-post asbjorn.kolberg@nord.no eller

Universitetslektor Per Ravna på e-post per.ravna@nord.no


Program

Dag 1:

10.30: Bussavgang fra Scandic Havet til universitetet

11.00: Lunsj 

Konferansen foregår på Elsa Laula Renbergs auditorium  

12.00: Åpning ved prorektor Reid Hole. Nord universitets samiske satsing  

12.20: Prorektoren presenterer de lule- og sørsamiske lærerstudentene

12.30: Lærerutdanningsjoik ved Frode Fjellheim 

            Hilsningstaler:     Rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

                                           Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg, Kunnskaps- og  

                                           integreringsdepartementet

13.30: Pause

14.00: Key Note: Samisk andrespråksopplæring i et komparativt perspektiv

               Ved Jon Todal, professor Samisk høgskole

15.00: Samisk som andrespråk. Elevtallsutvikling, strategi og metode 

Ved utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen 

15.30: Pause

16.00: «Urban» samiskopplæring.

    Ved Ina-Beate Pentha, fagleder Prestvannet skole, Tromsø

16.40: Bussavgang til hotellet 

20.00: Konferansemiddag. Toastmaster Per Ravna 

             

Dag 2:

08.30: Bussavgang fra Scandic Havet til universitetet 

            Kaffe

09.00: Key Note: Revitalisering av små språk i Norden. Elvdalsk som eksempel

              Ved Yair Sapir, universitetslektor Högskolan Kristianstad 

10.00: Språkstyrking for andrespråkselever. Giellabiessie som metode

              Ved Paul Gælok, samisklærer Drag skole

10.45: Pause

11.15: Rekruttering av samisktalende barnehagelærere. Sør- og lulesamisk arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning som virkemiddel.

Ved Kristin Østrem Fløtten, førstelektor Nord universitet


12.00: Romssa giellariššu og framtida for samisk språk

              Ved Øystein A. Vangsnes, professor, Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

13.00: Lunsj 

13.45: Bussavgang til flyplassen  


Startdato:

07 november 2018 10:30

Sluttdato:

08 november 2018 14:00

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Nord universitet - Bodø