Konferanse om traumer, flyktningehelse og mottak av flyktninger

Det arrangeres en konferanse på Nord universitets Campus i Levanger (Røstad) 8. juni, med relevans for kommunalt ansatte innen oppvekst, skole og helse, spesialisthelsetjenesten, flyktninge- og mottakstjenesten, ideelle/humanitære organisasjoner, og studenter og ansatte ved universitetet.

Startdato:

08 juni 2022 09:00

Sluttdato:

08 juni 2022 15:00

Sted:

Oransjesalen, Campus Levanger
​​​​​​​​​​​​​
​​Følg konferansen pr. strømming: 

Konferanse om traumer, flyktningehelse og mottak av flyktninger

​Or an H.323/SIP room system:
H.323: 109.105.112.236 or 109.105.112.235
Webinar ID: 674 3224 3520
Passcode: 304547​


Om konferansen

Målet med konferansen er å øke forståelsen for traumeopplevelser generelt, og mer spesifikt bidra til at mottak og bosetting av flyktningene fra Ukraina og andre land blir så bra som mulig. 

Nord universitet arrangerer konferansen i samarbeid med eksperter på fagfeltet fra RVTS Midt (Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og selvmordsforebygging) på Campus Røstad i Levanger, den 8. juni.

Konferansen er gratis, inkludert varm lunsj, og har relevans for oss alle. 


Konferansen blir også streamet.


Alle er hjertelig velkomne.

​​cvbnfgnfdgbngfngfbhdgsdgfsdfsdfsdfsdgfsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdsdgsdgsd
​​

Program

​​Klokkeslett​​​
​Foredrag
​0900
Ottar Bjerkeset: Introduksjon til traumer – begreper, virkninger og ettervirkninger
10.00 
Håkon Stenmark: Flyktninger og psykisk helse
11.00 
Jorunn Gran: Foreldreveiledning til krigsflyktninger
12.00 
Lunsj*
13.00: 
Kristin Dahl: Kan det være menneskehandel?
14.00
 Jorunn Gran: Tilrettelegging for barn med flukt og traumeerfaringer i skole og barnehage
14.30
Håkon Stenmark: Hjelpetiltak for voksne traumatiserte flyktninger
15.00
 Avslutning
* Arrangementet er gratis, inkl. varm lunsj


Om foredragsholdere

Ottar Bjerkeset:

Bilde av Ottar​Lege/psykiater,
Professor i psykisk helsearbeid, Nord universitet

Utdannet lege i München, Tyskland, 1994. Spesialist i voksenpsykiatri fra 2003. PhD fra HUNT undersøkelsen i 2006 (risikofaktorer, forløp og konsekvenser av angst og depresjon). Underviser studenter og har erfaring som behandler innenfor de fleste tema på mental helse og psykiatri - inkludert traumetilstander. Veileder også studenter på master- og PhD nivå innen mental helse.


Håkon Stenmark:​

Bilde av HåkonPsykolog, spesialist i kl
inisk psykologi, PhD i 
kl​inisk medisin

​Jeg er utdannet psykolog i Bergen i 1990 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Videre er jeg veileder i kognitiv terapi fra NFKT og underviser særlig om kognitiv terapi ved PTSD. I 2014 tok jeg doktorgrad i klinisk medisin med fokus på narrativ eksponeringsterapi for flyktninger og asylsøkere. Jeg har i mange år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International i kriseområder særlig i Afrika og Asia. Videre er jeg medlem av katastrofepsykiatrisk team og utenlandsteamet ved St. Olavs Hospital.
Jeg jobber med:
Flyktningehelse og tvungen migrasjon
Utredning og behandling av torturutsatte
Behandling av posttraumatiske tilstander
Oppfølging av FN/NATO veteraner

Jorunn Gran:

Bilde av Jorunn
​​


Psykolog, spe
sialist i klinisk psykologi, fordypnings-område barn og ungdom. Medarbeider i faggruppeflyktninger
Jeg har magistergrad i sosialantropologi og psykologi, og er utdannet som psykolog fra universitetet i Bergen i 1994. Jeg har videreutdanning innen psykoterapi med barn og ungdom, fordypning i psykoanalytisk klinisk voksenpsykologi og fordypning i familieterapi. Jeg har særskilt klinisk interesse for alvorlig og kompleks traumatisering, relasjonsskader og tilknytningsproblematikk både hos barn og voksne. Jeg har lang arbeidserfaring fra BUP. Fra 2007 har jeg arbeidet på en allmenn poliklinikk for voksne ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) og har fortsatt en deltidsstilling der. Har vært ansatt i RVTS siden 2009 hvor jeg er en del av Faggruppe flyktninger.
Jeg jobber med:
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon.
  • Traumeproblematikk hos barn og familier med fluktbakgrunn.
  • Tolking for barn, fagutviklingsprosjekt.
  • Forebyggende familiearbeid, forebyggende familiesamtaler ved familiegjenforening 
  • Medlem i CACTUS- og TANDEM-nettverkene.

Kristin Dahl

Bilde av Kristin​Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis/rådgiver

Jeg er klinisk barnevernspedagog og klinisk spesialist i familieterapi og systemiskpraksis.

Jeg har utviklet traumemodellen «Barn vitne til vold» det er en familiefokusert traumebehandling for barn som lever med barn i familien.

Jeg har videreutviklet i ulike behandlingsmetoder for traumelidelser, med særlig fordypning i EMDR og sensorimotorisk psykoterapi.
Videre har jeg over en 10 års periode jobbet omfattende med å belyse kompleksiteten i skjæringspunktet mellom juss og helse i foreldretvistsaker med påstander om vold og overgrep.

Startdato:

08 juni 2022 09:00

Sluttdato:

08 juni 2022 15:00

Sted:

Oransjesalen, Campus Levanger
RVTS logo

Logo Nord universitet


​​