Leverandørutstilling: Øvelse Nord - utstyrsinnovasjoner i beredskap

i regi av NORDLAB og Øvelse NORD

NORDLAB og Øvelse NORD har gleden av å invitere utstillere til å melde seg på ­leverandørutstillingen «Øvelse Nord - utstyrsinnovasjoner i beredskap».
Utstillingen er knyttet til fagdagene ved Øvelse Nord 2022.

Startdato:

25 april 2022 08:30

Sluttdato:

26 april 2022 16:00

Sted:

Nord universitet, Bodø

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ny møteplass i et veletablert nettverk 

NORDLAB er NORD Universitets testlaboratorium og et øvings- og ­trening­ssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse. NORDLAB tilbyr avansert simuleringsteknologi og IT-baserte beslutningsstøttesystemer for planlegging av operasjoner og øvelser innen beredskap o­g ­kriseledelse for sjø-, land- og luftoperasjoner. Øvelse NORD er landets største fullskala ­samvirkeøvelse for beredskap, og arrangeres nå for 27. år på rad. Øvelse NORD har blitt et varemerke som møteplass for landets fremste fagpersoner, politikere og studenter innen sikkerhet og beredskap.

Å starte opp leverandørutstillingen «ØN-utstyrsinnovasjoner i beredskap» er neste steg for å videreutvikle møteplassen. I Øvelse Nord-uken 2022 skal det blant annet avholdes flere fagseminarer, herunder:​​

  • Samling i Nasjonalt beredskapsforum for Statsforvaltere
  • Regionalt FORF-forum
  • Kunnskapsdepartementets beredskapsseminar
  • Eget triageseminar 
  • Fullskala sivil-militær samvirkeøvelse - 27. april

Klikk her for å endre bildet

Leverandørutstillingen vil ha et innovasjonsfokus og gir en unik anledning for innovatører innen fagfeltene digitalisering, 

kriseledelse, beredskapsutstyr, samvirketrening og leverandører til norske beredskapsetater. Her vil en møte fagpersonell på alle nivå, forskere og instruktører og det vil være en glimrende mulighet til å vise frem innovative produkter og tjenester. I tillegg får utstillerne anledning til å følge programmet til Øvelse NORDs fagdagene. ​

Her kan du lese om fjorårets Øvelse NORD

Dersom det er stor interesse vil de som har meldt seg på først prioriteres.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse leverandørutstillingen ­dersom det er få påmeldte. Vi forplikter oss til å informere påmeldte deltakere om avlysning senest 14 dager før ­arrangementet. ​

Vi ønsker dere velkommen som utstillere på ­Leverandørutstillingen
«ØN-utstyrsinnovasjoner i beredskap» i regi av NORDLAB og Øvelse NORD.​

Les mer om Øvelse Nord

Les mer om Nordlab

SMITTEVERN

Utstillingen er planlagt slik at det skal være bra plass for både deltakere og utstillere. Øvelse Nord har en egen smitteverngruppe for arrangementets forberedelser og gjennomføring. Smitteverngruppa er sammensatt av smittevernoverlege fra Bodø Kommune, stabssjef i Nordland Politidistrikt og Nord Universitet. Egen smitteverninstruks for gjennomføringen blir utarbeidet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse med kortere frist ved force ­majeure-hendelse (f.eks. ved covid-restriksjoner). Vi tar ikke ­ansvar for bestilt reise.​Klikk her for å endre bildet
​Foto: Øvelse Nord / Kent-even Grundstad.


Startdato:

25 april 2022 08:30

Sluttdato:

26 april 2022 16:00

Sted:

Nord universitet, Bodø
​Foto i banner​: Øvelse Nord / Grethe Elvenes

 Kontaktperson

Påmeldingsfrist: 11. mars 2022 

Utstillingen i 2022 er gratis for alle utstillere og deltakere.

Utstillingssted: Nord universitet, Bodø; Universitetsalléen 11; 8026 Bodø

Tidspunkt: 25. april (08:30-16:00) og 

26. april (08:30-1630), stands bør være bemannet fra 09:00 Leder NORDLAB

 Leder Øvelse Nord