Nasjonal farmasi-konferanse

Medisinmangelen i Norge - en trussel for pasientsikkerheten.

Startdato:

28 februar 2020 08:30

Sluttdato:

28 februar 2020 15:00

Sted:

Nord universitet, Namsos (Auditorium Juvika)
Medisinmangel er et stort problem i Norge i dag, og aldri før har så mange medisiner manglet på norske apotek og sykehus. Det er anslått at 500 000 mennesker har blitt rammet av medisinmangel de to siste årene, og tallet er stigende. 

– Dermed er medisinmangelen en trussel for pasientsikkerheten, sier førsteamanuensis Hege Sletvold ved Nord universitet.

Faggruppe farmasi ved Nord universitet i Namsos arrangerer 28. februar en nasjonal konferanse med tema «Legemidler og pasientsikkerhet». Det blir foredrag om utvikling, bruk og mangel på legemidler, der blant andre Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør fra Statens legemiddelverk, vil fortelle om globale problemer og nasjonale utfordringer i forbindelse med legemiddelmangel. 

– Konferansen er åpen for alle og vi ønsker både politikere, helsepersonell, legemiddelbrukere, studenter og andre interesserte velkommen, sier Unn Siri Olsen, faggruppeleder for farmasi ved Nord universitet.

Frist for påmelding: 14. februar 2020. 
Påmelding via denne linken: https://nettskjema.no/a/134191 

Program

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen v/Forskningsgruppeleder, førsteamanuensis Hege Sletvold og Faggruppeleder farmasi Unn Siri Olsen

Legemidler og pasientsikkerhet 

09.10 – 09.40 Pasientsikkerhet ved overføring mellom omsorgsnivå - det er i vekslingene det går galt v/Terje Halbostad, Klinisk farmasøyt, Sykehusapoteket i Namsos

09.40 – 11.30 Legemiddelutfordringer i 2020 – miniforedrag

  1. Utvikling av nye legemidler v/Førsteamanuensis Eirik J Solum 
  2. Knusing av tabletter – er det så farlig da? v/Førsteamanuensis Daniel Zeiss
    Pause
  3. Bruk av legemidler blant studenter – resultater fra SHoT v/Stipendiat Ivana Bojanic 
  4. Bruk av legemidler ved behov v/Stipendiat Marianne K Nilsen 
  5. Fremmedspråklige legemiddelbrukere v/Førsteamanuensis Hege Sletvold

11.15 - 12.15 Lunsj i kantina

Legemiddelmangel

12.15 – 13.00 Hva er legemiddelmangel – og hvilke konsekvenser har det? v/Master i farmasi, PhD, Lillan Mo Andreassen, RELIS Vest, Haukeland Universitetssjukehus 

13.00 – 13.15 Pause

13.15 – 14.15 Legemiddelmangel – globale problemer og nasjonale utfordringer v/Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

14.15 – 14.35 Hvordan jobber de lokale apotekene for å løse utfordringer knyttet til legemiddelmangel? v/Apoteker Anita Fossheim, Apotek 1 Namsos og Universitetslektor, Nord universitet 

14.35 – 14.50 Hvordan oppleves det når legemidler mangler? v/Representant for brukerorganisasjon

14.50 – 15.00 Oppsummering og vel hjem v/Førsteamanuensis Hege Sletvold og faggruppeleder farmasi, Unn Siri Olsen

Startdato:

28 februar 2020 08:30

Sluttdato:

28 februar 2020 15:00

Sted:

Nord universitet, Namsos (Auditorium Juvika)