Nord-konferansen samisk og urfolk 2022

Samisk, allmennkunnskap og fellesansvar – i spennet mellom tilhørighet og samhandling. Invitasjon til tverrfaglig nordisk konferanse ved Nord universitet og Nordlandsforskning.

Startdato:

19 oktober 2022 11:00

Sluttdato:

21 oktober 2022 13:00

Sted:

Nord universitet, Levanger
​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. Nord skal styrke de samiske utdanningene, og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning (Nord universitet Strategi 2030). 

Med etableringen av Senter for samisk og urfolksstudier​ understrekes så vel ansvar som kompetanse og ambisjoner.

Med Nord-konferansen samisk og urfolk 2022 ønsker vi å bygge videre på de gode erfaringene fra fjorårets konferanse, Saemien – Noerhtese Noerhtesne; Sáme – Nuorttaj Nuortan; Samisk – for Nord på Nord i Bodø. Nord universitet og Nordlandsforskning skal arrangere en årviss samisk konferanse som skal alternere mellom campusene Bodø og Levanger i oktober. Formålet er å styrke vår felles kunnskap om samiske og urfolksrelaterte tema, på bred basis og i alle profesjoner, samt i undervisning, utvikling og forskning.

Kulturelt mangfold er forutsetningen for grensesprengende løsninger i livskraftige samfunn, og i arbeidet med utviklingen av bærekraftige samfunn er samtalen mellom samiske og andre nordiske kulturer av stor betydning. Derfor inviterer vi også denne gang til et bredt spekter av tema, og vi holder fortsatt fast ved at konferansens viktigste bidrag er å etablere og utvikle relasjoner mellom språk, kulturer, samiske sentra og øvrige interesserte, forskere og undervisere.

Konferansen vil gå over tre dager: 19.–21. oktober 2022. Den åpner med lunsj 19.10 kl. 11.00 og avsluttes med lunsj 21.10. kl. 13.00. 

Nord-konferansen samisk og urfolk 2022​ arrangeres ved Nord universitets campus i Levanger​.

Invitasjon til innlegg

Vi ønsker innlegg som presenterer forskning, utviklingsarbeid og/eller undervisningsopplegg knyttet til samiske tema og/eller urfolkstematikk. Av særlig interesse er innlegg som ser på spennet mellom innenfra- og utenfraperspektiv, samt spennet mellom fortidsrettede- og fremtidsrettede perspektiv. I tråd med Nord universitets ansvarsområder og regioner vil vi gjerne løfte muligheter og utfordringer knyttet til sør-, ume-, pite- og lulesamiske samfunnsforhold.

Nord universitet og Nordlandsforskning ønsker også å bidra til konstruktive diskusjoner rundt spørsmål som disse: Er dagens system og byråkrati tilstrekkelig for å sikre det samiske perspektivet ved høgskoler og universitet? Hvordan ivaretar høgskoler og universitet de samiske perspektivene i forskning, utdanning, administrasjon og ledelse? Trenger vi urfolksperspektiv i samisk forskning og undervisning? På hvilke måter rekrutteres studenter, undervisere, forskere, ledere og administrativt ansatte med samisk bakgrunn og samisk kompetanse?

Tidsramme pr. innlegg er 20 minutter (vi åpner for parallellsesjoner).

Innlegg kan holdes på lulesamisk, sørsamisk, norsk, svensk eller engelsk.
Tolking fra lulesamisk/sørsamisk​​.​

Program for konferansen

Spørsmål om konferansen kan sendes til: asbjorn.kolberg@nord.no og astri.dankertsen@nord.no

Velkommen til konferanse i oktober!

Dag-Arild Berg, Astri Dankertsen, Bruce Morén-Duolljá, Kristin. A.Ø. Fløtten, Ove D. Jacobsen, Asbjørn Kolberg, Tove S. Mentsen Ness, Leiv Sem​​


​​​

Startdato:

19 oktober 2022 11:00

Sluttdato:

21 oktober 2022 13:00

Sted:

Nord universitet, Levanger

 Kontaktpersoner

Påmelding

​Påmeldingsskjema (gjelder alle, både med/uten innlegg) finner du på denne lenka​.

Påmeldingsfrister:
For dere som vil bidra med innlegg/poster senest 1.9. For alle andre senest 15.9.