Disputas: Deepti Manjari Patel (FBA)

19 april 2018 10:15 - 19 april 2018 15:30

Auditorium Petter Thomassen (A5)

Ph.d.-kandidat Deepti Manjari Patel skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Ph.d.-kandidat Deepti Manjari Patel

Tittel på avhandlingen:
Characterization of skin immune and stress factors of lumpfish, Cyclopterus lumpus

Titte
l på prøveforelesningen:
Disease- and parasitic challenges in farmed salmonids – problems and solutions
Tid for prøveforelesningen: kl 10:15 - 11:15
Tid for disputas: kl 12:15 - 15:30
Sted: Auditorium Petter Thomassen (A5)

Medlemmer i bedømmelseskomiteen:
Adjunct Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland
- Seniorforsker Bengt Finstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim
Førsteamanuensis Sylvie Bolla, FBA, Nord   universitet (leder).


Veiledere: 
Hovedveileder:
Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, FBA
Biveileder: 
Førsteamanuensis Martin Haugmo Iversen, FBA


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen, epost: jeanett.stegen@nord.no, tlf: 75 51 74 49

Om avhandlingen:
Rognkjeks spiser lakselus og benyttes i laksemerder som et alternativ til medikamentell behandling. Fiskens skinn er en del av dens forsvar overfor mange stressfaktorer og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Det er derfor påkrevet å etablere biologisk kunnskap om rognkjeks skinn ved å forstå hvordan proteiner/gener her er involvert i stressresponser og i utvikling av sykdom. Slik kunnskap vil bidra til å sikre god helse og velferd hos fisken.

Deepti Patels doktorgradsoppgave fokuserer på immune- og stressrelaterte proteiner og gener i skinn hos rognkjeks, Cyclopterus lumpus. Molekylære metoder (proteomikk og sekvensering av RNA) ble brukt for å studere forandringer i skinn under forskjellige fysiologiske forhold. Proteiner og gener som forandret nivå ble identifisert i rognkjeks utsatt for trengning (mindre plass pr fisk) og økt temperatur.  Proteiner og gener som ble identifisert er vist å ha betydning under stress- og immunresponser i andre fiskearter.

Disse har derfor potensial til å brukes som stressmarkører hos rognkjeks for å utvikle helse- og velferdsfremmende rutiner i rognkjeksoppdrett og bruk i laksemerder.