Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Håkon Hermanstrand, stipendiat ved Nord universitet, er medlem i sannhets- og forsoningskommisjonen. Som ledd i Samisk uke 2020 holder han foredrag om arbeidet i kommisjonen.

Startdato:

04 februar 2020 12:00

Sluttdato:

04 februar 2020 13:00

Sted:

Nord universitet, Levanger (Daniel Mortenson-salen)
Sannhets- og forsoningskommisjonen ledes av Dagfinn Høybråten (i midten på bildet over) og består av 11 andre fagpersoner som er oppnevnt av Stortinget. I tillegg har kommisjonen et sekretariat på 4 personer. 

Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners/norskfinners og skogfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem. 

Håkon Hermanstrand (bildet under), stipendiat ved Nord universitet, er medlem i sannhets- og forsoningskommisjonen. Som ledd i Samisk uke 2020 holder han foredrag om arbeidet i kommisjonen. 

Klikk her for å endre bildet
Holder foredrag om kommisjonens arbeid. Håkon Hermanstrand, stipendiat og medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen. Alle foto: David Jensen / UiT Norges arktiske universitet.
Foredraget er åpent for alle interesserte. Det blir enkel servering.

Vel møtt! 

Startdato:

04 februar 2020 12:00

Sluttdato:

04 februar 2020 13:00

Sted:

Nord universitet, Levanger (Daniel Mortenson-salen)

 Kontaktperson