Dagsseminar om internasjonal handel og markedsadgang for norsk eksportnæring

22 september 2015 09:00 - 22 september 2015 15:00

 

Seminaret vil være rettet mot både næringen, forvaltningen og studenter, og har som formål å trekke frem aktuelle politiske spørsmål og nyere forskningsresultater på området.

​ Påmelding til seminaret 
kan gjøres til Kathrine Mathisen på e-post: KMT@uin.no