Septemberseminaret 2017: INTERNASJONAL HANDEL og MARKEDSADGANG

28 september 2017 10:00 - 28 september 2017 15:00

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)

Markedsadgang for norske produkter på det globale markedet.

​Seminaret er rettet mot næring, forvaltningen og studenter, og har som formål å trekke frem aktuelle politiske spørsmål og forskning knyttet til internasjonalisering. I år settes vi fokus på sjømatnæringen og hvordan norske myndigheter kan legge til rette for markedsadgang og handelsforbindelser.

Påmelding til seminaret gjøres til Valeria Nyu på e-post: valeria.nyu@nord.no , telefon 755 17578.

Påmeldingsfrist er 26. september.


  Seminaret arrangeres i samarbeid med Norges sjømatråd

 

PROGRAM

​10.00​Registrering – mingling med kaffe/te
​10.30 Velkommen – Markedsadgang for Norsk produkter på det globale markedet
Erlend Bullvåg, Dekan, Handelshøgskolen Nord Universitet
​10.40 ​Market access to Russia? What happens on the short and longer term?
Aleksandr Anikin, Trade Representative of Russia to Norway
​11.00 ​Er Kina et attraktivt og viktig marked for norsk sjømatnæring?
Øystein Valanes, Norges sjømatråd
​11.25​Kaffe/te og lett meningsutveksling
11.50 Sjømathandel og markedsadgang sett fra norske myndigheters ståsted: Utviklingstrekk, utfordringer og utsikter.
Underdirektør Rune Dragset, Nærings- og fiskeridepartementet​           
​12.15Utfordringer for markedsadgang til BRICS-landene sett fra norske matmyndigheters perspektiv
Elisabeth Wilmann, direktør Mattilsynet
​12:40​Lunsj
​13.10Norsk forvaltning og arbeidet med Markedsgang – hvordan fungerer det i praksis??
Førsteamanuensis II Christel Elvestad, Handelshøgskolen Nord Universitet
​13.30 ​Hva må til for en god proaktiv politikk for nedbygging av handelshindringer?
Sofadialog og meningsutvekslinger om Norges markedsmuligheter, utfordringer og fremtidsutsikter.

Adm. Dir Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge,          
Direktør Administrasjon, Marked og Informasjon Jarle Hansen, Norges Sildesalgslag.
​14:30​Oppsummering/Avslutning