Shut up and Write!

Dette er en metode for å intensivere skrivingen din og som bidrar til å gjøre skriveopplevelsen mer sosial men samtidig mer effektiv.

Startdato:

15 mars 2023 09:00

Sluttdato:

15 mars 2023 11:00

Sted:

Universitetsbiblioteket Bodø - Underetasjen

​​Holdes onsdag 15.mars fra 09:00 til 11:00 i Universitetsbibliotekets underetasje.

Åpent for bachelor- og masterstudenter i oddetallsuker og til stipendiater og faglig ansatte i partallsuker.

Forberedelse: Ta med litteratur, skriveoppgave eller dataanalyse for å jobbe effektivt i 2 timer uten distraksjoner.

Organisering: Vi jobber intensivt i fire 25 minutters-økter. Etterfulgt av korte 5 minutters sosiale avbrekk med kaffe og kjeks (som vi tilbyr) mellom hver økt.

Påmelding: Meld deg på gjennom skjemaet til høyre på siden. Maks 20 deltakere.

Organis​ering

Shut up and Write er blitt tatt i bruk over hele verden og er relevant for personer som har konkrete faglige skriveoppgaver som de må konsentrere seg om å få ned på papiret. 

Shut up and Write på Nord universitet bruker Pomodoro-teknikken for å holde tiden. Erfaringene fra Shut up and Write viser at det fungerer spesielt bra på universiteter hvor studenter og ansatte må rette konsentrasjonen vekk fra tidstyver som sosiale medier og eposter og koble seg mer effektivt på skrivingen. 

Ved anlednin​​g og behov

Ellen Sæthre-McGuirk er professor ved Nord universitet, og Leticia Antunes Nogueira er førstebibliotekar ved universitetsbiblioteket. Begge står bak initiativet ved Nord. 

Ellen: Jeg fikk selv jobbe med Shut up and Write mens jeg var på forskningsopphold i Australia. Vi var en gjeng av faglige ansatte og master- og doktorgradsstudenter som møtte opp ved anledning og behov. For meg ble det en fantastisk mulighet til å sette av superkonsentrert tid til skriving. Men i tillegg var det noe med å oppdra meg selv til å ikke kikke på sosiale medier og eposter hele tiden.

Leticia: Som forsker har jeg opplevd at det er tøft å være produktiv når man står foran et stort skriveprosjekt. Det kan også være vanskelig å få ord på papiret når man befinner seg i en tidlig fase, når man ikke er helt klar over hvor man skal begynne. Det er kjempemotiverende å skrive i lag med andre som opplever det samme. Da får man god struktur med arbeidstid og pausetid, med en kopp kaffe og litt prat mellom øktene.

Vel møtt!​
Startdato:

15 mars 2023 09:00

Sluttdato:

15 mars 2023 11:00

Sted:

Universitetsbiblioteket Bodø - Underetasjen