Voicing dialogues

Digital konferanse med perspektiver på sang – fra og mellom sangere, forskere og undervisere.

Startdato:

26 november 2020 11:00

Sluttdato:

26 november 2020 15:00

Sted:

Digitalt, Zoom

​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsgruppen Musikkrelaterte læringsprosesser​, ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet, inviterer til den digitale konferansen Voicing dialogues. Vi søker å skape dialoger og dele kunnskap på tvers av institusjoner og forsknings- og praksisfelt som arbeider med sang i ulike kontekster. Alle deltakerne representerer derfor ulike perspektiver på sang, og ønsket er å voice disse ulike perspektivene som sangere, forskere og undervisere. 

Program:

 • ​​Kl. 11.00 Velkommen ved vert Runa Hestad Jenssen, fra Røstad scene, Levanger. Kunstnerisk innslag ved Frode Fjellheim (Professor, Nord universitet)
 • Kl. 11.15 - 11.45 Keynote speaker Linn Hentschel (Lektor PhD, UMU) Stemmeskifte, luciatradition och sånglekar – att sjunga i skolan sett ur ett könsperspektiv.
 • Kl. 11.45 - 12.00 Svar på spørsmål og diskusjoner fra chatten.
 • Kl. 12.00 – 12.30 Lunsj
 • Kl. 12.30 Presentasjoner av aktuell forskning på sangfeltet.
 • Kl. 12.30 - 12.45 Guro Von Germeten (PhD stipendiat, Norges Musikkhøgskole): The Omnivorous Voice: Vocal Demands and Behaviors in Contemporary Musical Theatre.
 • Kl. 12.45 - 13.00 Regine Vesterlid Strøm (Førstelektor PhD, Nord universitet): Stemmefag som konstituerende faktor gjennom sangerlivet.
 • Kl. 13.00 - 13.15 Åshild Kyvik Bauge (Førsteamanuensis, Barratt Due musikkinstitutt) og Kristin Kjølberg (Førsteamanuensis, Norges Musikkhøyskole): Stemmesignaturer - Om utviklingen av et holistisk undervisningssystem.
 • Kl. 13.15 - 13.30 Runa Hestad Jenssen (PhD stipendiat, Nord universitet): Facing the Soprano: Uncovering a Feminist Performative “I” Through Autoethnography.
 • Kl. 13.30 – 13.50 Svar på spørsmål og diskusjoner fra chatten.
 • Kl. 13.50 – 14.00 Pause
 • Kl. 14.00 Kunstnerisk innslag ved Nord-studentene Mari Stinussen og Tor Håkon Hanssen.
 • Kl. 14.05 Key note speaker Nina Eidsheim (Professor UCLA). Singing happens before the Sound
 • Kl. 14.35 – 15.00 Svar på spørsmål og diskusjoner fra chatten, samtaler og avslutning.

Utfyllende program: Norsk, Engelsk.


Startdato:

26 november 2020 11:00

Sluttdato:

26 november 2020 15:00

Sted:

Digitalt, Zoom