Webinar - Velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester

Velferdsteknologi som en integrert del av kommunale helse- og omsorgstjenester,  fortsatt utfordringer og muligheter.

Startdato:

06 oktober 2021 09:00

Sluttdato:

06 oktober 2021 14:00

Sted:

Online

​​​​​Velkommen til gratis webinar 06.10.21, kl 09.00-14.00.

I dette webinaret er fokus på implementering av e-helse og velferdsteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å løfte frem de utfordringer og muligheter integreringen innebærer når hensynet til brukernes verdighet og trygghet skal balanseres opp mot teknologiske løsninger og økonomisk bærekraft.

Webinaret er gratis, siden det anses som en vesentlig del av den gjensidige kunnskapsdelingen fra innledere, Nord universitet, Bodø og Vestvågøy kommuner.

Programlenke

Teaser

Påmelding - frist 4. oktober

Lenke til webinar sendes pr. e-post til påmeldte den 5. oktober
​​


Dialogbasert webinar
Vi inviterer deltakere fra kommunal helse- og omsorgstjeneste, politikere, brukerrepresentanter, statsforvaltning og forskere til et spennende dialogbasert webinar. 

Norske kommuner anbefales å ta i bruk e-helse og velferdsteknologiske løsninger med formål om å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Vi ser at dette endringsarbeidet skaper utfordringer relatert til alt fra uklar begrepsbruk til mangel på anskaffelseskompetanse til brukskompetanse.

Webinaret presenterer innlegg fra kommunalt, nasjonalt og akademisk nivå, samt fra brukerorganisasjoner. Alle innledere står i front av den velferdsteknologiske utviklingen i de kom​munale helse- og omsorgstjenestene.


Sentrale innledere vil blant annet være:- Vestvågøy kommune, ved kommunalsjef Iver Sunnset, som presenterer det kommunale utfordringsbildet

- Helsedirektoratet, ved Liv Heidi Brattås 

- Remo og KS, ved Kristin Standal, som representerer de nasjonale myndighetene

- Livsglede for eldre​, ved Tone Bye

- Tre forskere fra Innovate Dignity (https://innovatedignity.eu/) presenterer rammen for prosjektet og foreløpige resultater under ledelse av professor Lisbeth Uhrenfeldt, Nord universitet (Innovate Dignity er det første EU-finansierte prosjektet med fokus på verdighet og omsorg)


Mer informasjon

Trude Anita Hartviksen, PhD/avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen Vestvågøy kommune, trude.hartviksen@vestvagoy.kommune.no

Startdato:

06 oktober 2021 09:00

Sluttdato:

06 oktober 2021 14:00

Sted:

Online