Levanger

Åpen dag Levanger 2020

Nord universitet inviterer videregående skoler til Åpen dag på Levanger 3. mars 2020.

Startdato:

03 mars 2020 10:00

Sluttdato:

03 mars 2020 00:00

Sted:

Trønderhallen og Nord universitet, Levanger

​Følgende videregående skoler deltar: Steinkjer vgs, Inderøy vgs, Verdal vgs, Levanger vgs, Olav Duun vgs, Leksvik vgs, Ole Vig vgs og Grong vgs.

Den enkelte videregående skole organiserer selv påmelding og transport.

Program for dagen

0930: Dørene åpner i Trønderhallen og elevene finner sine plasser
1000: Åpen dag starter i Trønderhallen: Musikk, underholdning og informasjon om studietilbudet
1045: Lunsjutdeling. Lunsj tas med til rommene for «Smak av studium»
1115-1145: Smak av studium 1 (Nord universitet, Levanger - ulike rom, se "smak av studium")
1200-1230: Smak av studium 2 (Nord universitet, Levanger - ulike rom, se "smak av studium")
1245-1315: Smak av studium 3 (Nord universitet, Levanger - ulike rom, se "smak av studium")
1330: Buss hjem

Smak av studium

Barnehagelærer: Nylåna, rom 2.204

Lek og lederansvar? Ja, takk begge deler! Har du lyst på en viktig og variert jobb? Har du lyst på en jobb der du kan utgjøre en forskjell? En jobb som byr på gleder, utfordringer og interessante oppgaver? En jobb med lederansvar? Bli barnehagelærer! Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorutdanning. På Smak av studium får møte både studenter og lærere. Du får du høre mer om studiet, om livet som barnehage-lærerstudent, arbeidshverdagen i barnehagen og de mange mulighetene utdanningen gir.

Farmasi: Hovedbygget, rom 250

Har du lyst til å bli ekspert på legemidler? Er du nysgjerrig på hvordan kroppen fungerer og hvordan medisiner kan brukes til å forebygge eller lindre sykdom? Da kan kanskje farmasi være noe for deg. Kom til smak av studium farmasi og få mer kunnskap om hva farmasistudiet er. Her vil du møte to studenter og en ansatt fra farmasiutdanningen i Namsos som vil fortelle deg om hva som skal til for å komme inn på studiet og hvilke muligheter man har som farmasøyt. Du vil også få vite hvordan det er å være farmasistudent og hvilke utviklingsmuligheter du vil få.

Film og TV-produksjon: Nylåna, rom 3.121 Blåsalen

Vil du være en del av morgendagens film- og TV-bransje? Ved å lære produksjonsteknikker og arbeidsmetoder innen film og TV blir du i stand til å ta dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på bransjenivå. Du får muligheten til å jobbe med ulike sjangrer, veiledet av faglærere med profesjonell bransjeerfaring.

Grunnskolelærer: Nylåna, rom 2.102 Daniel Mortensonsalen

Samfunnet har behov for engasjerte og kreative lærere som er flinke til å legge til rette for elevenes læring og utvikling. Som lærer vil du oppleve meningsfylte møter med barn, unge og voksne, og dermed være med på å prege barn og unge slik at de er i stand til å møte et samfunn i stadig utvikling. Som grunnskolelærer vil du være svært attraktiv i arbeidsmarkedet. På Smak av studium vil du møte studenter og ansatte ved lærerutdanningene, og du vil få et innblikk i hvordan studiet er oppbygd og hvilke muligheter som finnes innenfor de to utdanningene.

Human Resource Management: Nylåna 2.205

Er du interessert i å lære mer om personalledelse? Vi tilbyr en bachelor i Human Resource Management (HRM). Sentrale tema er moderne ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, markedsføring, bedriftsøkonomi, prosjektledelse, arbeidsmiljø/HMS og arbeidsmarked. Kunnskap om HRM og personalledelse er etterspurt og gir varierte jobbmuligheter i private og offentlige virksomheter, for eksempel som rådgiver eller leder. Kom innom oss – der vil du møte HRM-studenter og faglærere som brenner for faget – og som vil fortelle DEG hvorfor!

Husdyrfag: Nylåna, rom 2.104

Er du interessert i husdyr? Har du lyst til å være med å utvikle norsk landbruk? Da kan Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon passe for deg. Studiet er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og økonomiske emner. Dette gir deg en unik kompetanse som er relevant og ettertraktet i landbruksnæringa. Målet er å utdanne kandidater som kan bidra til å utvikle et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd og bærekraftig produksjon. I «Smak av studium» vil du få høre mer om studiet, jobbmuligheter og studentenes linjeforening Collegium Animalis. Du vil også få teste bruk av varmelampe på gris.

Idrett/kroppsøving/friluftsliv: Hovedbygget, rom 245

Liker du å være aktiv? Synes du trening og friluftsliv er gøy? Ønsker du en utdannelse hvor fysisk aktivitet er et viktig element? Kom på Smak av studium til kroppsøving, idrett og friluftsliv. Her vil du møte studenter og ansatte som gir deg nyttig informasjon om hvilke tilbud som finnes ved Nord universitet, Levanger, og hva de ulike studiene fokuserer på. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål om de ulike utdanningene.

Musikk: Røstad Scene (Gamle Gymmsal)

Kom til Levanger for å studere musikk! I arbeidet med musikkfaget lar du barn og ungdom oppleve gleden ved å skape musikk. Du gis også anledning til å utvikle deg som musiker. Du får spille, synge, lytte til, arrangere og komponere musikk. Studiene gir deg grunnlag for å kunne undervise og utøve musikk på ulike arenaer. På Røstad scene får du se og høre våre studenter i aksjon på scenen! Ta gjerne kontakt med studenter eller fagansatte for en prat om musikkstudier ved Nord!

Naturforvaltning: Nylåna, rom 2.105

Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om naturen og liker en blanding av teori og praktisk arbeid så er du velkommen til vårt smak av studium. Her vil du få informasjon om innholdet i studiet samt dets jobbmuligheter. Vi vil visualisere noen spennende ekskursjoner med bilder før vi avslutter med å vise et forskningsprosjekt om fiskeørn. Velkommen!

Public Administration: Nylåna, rom 2.101 Rosasalen

Hvis du er interessert i en praktisk utdanning innen samfunn og politikk, er dette studiet noe for deg! Bachelor i public administration kvalifiserer til spennende stillinger innenfor rådgivning, saksbehandling, planlegging og ledelse i offentlig sektor. Bachelorgraden kvalifiserer også for opptak til masterstudier i statsvitenskap. Studiet gir kompetanse på flere områder, med hovedvekt innen statsvitenskap, jus og økonomi. I emnet flernivåstyring og europeisering drar vi på studietur til Brussel, og lærer mer om sentrale institusjoner i EU, og deres betydning for Norge. Velkommen innom, og lær mer om et nytt, spennende og arbeidsrelevant studium!

Sosiologi: Nylåna, rom 2.106

Sosiologi gir innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg. Aktuelle tema er makt og sosial ulikhet, organisasjon og arbeidsliv, ungdom og identitet, fattigdom og velferd, det flerkulturelle samfunn, og forholdet mellom natur og kultur. Med sosiologisk kompetanse har du analytiske ferdigheter som er relevante for en rekke ulike yrker. Kom innom oss på Åpen dag og lær mer!

Spill og opplevelsesteknologi: Nylåna, rom 4.121 Storsalen

Ønsker du å jobbe i et fremtidsrettet, utfordrende og kreativt yrke? Liker du å løse logiske problemer, kan du fortelle en god historie, eller liker du å utvikle digitalt innhold? På det internasjonale studiet Spill og Opplevelsesteknologi lager du digitale spill og underholdende opplevelser. Du jobber med internasjonale spillutviklere og forskningsmiljøer, som gir deg mulighet til å produsere spill med moderne teknologi og kunnskap. Studiet er lærerikt og praktisk rettet, med gruppebaserte prosjekter hvert semester og er en del av Senter for fremragende utdanning i Norge.

Sykepleie: Hovedbygget, rom 223

Sykepleierutdanningen er både praktisk og teoretisk, samfunnsnyttig og spennende. Du kan få mulighet til å ta deler av studiet i utlandet, for eksempel Europa, Afrika eller Asia. Ønsker du å se hva som foregår på sykepleierutdanningen? På smak av studium får du en smakebit av sykepleierutdanningen: Simulering med datastyrt dukke, hjerte-/lungeredning, innsetting av venekanyle, måling av blodtrykk og puls, demonstrasjon av blodprøvetaking, og du får møte sykepleierstudentene.

Vernepleier: Hovedbygget, rom 160

En vernepleier ser hele mennesket og godtar mennesker akkurat slik han eller hun er. Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Vi jobber med barn, unge og voksne på mange ulike arenaer. Vi er den eneste profesjonen som har både helse- og sosialfaglig kompetanse. Kom til oss og få en smak av hvilke muligheter en bachelorgrad i vernepleie kan gi.

Økonomi og ledelse: Nylåna, rom 2.103

Norsk og internasjonalt næringsliv står ovenfor to megatrender – overgangene til en sirkulær- og en digital økonomi. Dette skaper trusler, men også enorme muligheter. Hva slags muligheter er det og hvordan kan vi best tilpasse oss? Det er utgangspunktet for våre to nye spesialiseringer: Sirkulærøkonomi og Business Analytics. Med en bachelor i økonomi og ledelse er du godt forberedt til de fleste roller innenfor ledelse, finans, innovasjon, markedsføring mfl. Kom innom oss på smak av studium for å lære mer om våre spesialiseringer.






Startdato:

03 mars 2020 10:00

Sluttdato:

03 mars 2020 00:00

Sted:

Trønderhallen og Nord universitet, Levanger