Boklansering og seminar: Bærekraft i idrett og friluftsliv

Hvordan arbeider idretts- og friluftslivsorganisasjoner med bærekraftig utvikling? Og hvordan opplever ledere og frivillige i disse organisasjonene potensial og vilkår for å innfri politisk press om å bidra til bærekraftig utvikling?

Startdato:

19 desember 2022 13:00

Sluttdato:

19 desember 2022 16:00

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø og digitalt
​​​​​

Boka Bærekraft i idrett og friluftsliv gir nye innsikter i hvordan idretts- og friluftslivsorganisasjoner møter økologiske, sosiale og økonomiske bærekraftsutfordringer. I boka presenteres studier av fem praksisfelt innen idrett og friluftsliv:

  • Den Norske Turistforening
  • EcoTrail Oslo
  • Norges Klatreforbund
  • Stiftelsen BUA
  • Norges Fotballforbund

​Bærekraft i idrett og friluftsliv er skrevet av forskere og studenter ved Faggruppe ledelse og innovasjon​​​​ ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Faggruppeleder Anne Tjønndal, førsteamanuensis Anne Kamilla Lund og førsteamanuensis Maja Nilssen er redaktører for boka.

​​Program:

13:00 – 13:20
Bærekraft i idrett og friluftsliv – Anne Kamilla Lund og Maja Nilssen

13:20 – 13:35
«Når vi sender masse folk ut i naturen, så fører det til slitasje og andre negative konsekvenser som vi må håndtere»: potensialer og paradokser i DNTs arbeid for økologisk bærekraft i friluftsliv – Marlene Andrea Daleng og Stian Røsten

13:35 – 13:55
Miljøbevissthet og økologisk bærekraft på idrettsarrangementer – Frida Austmo Wågan

13:55 – 14:10
God helse og bærekraftig utøverutvikling i vektsensitive idretter: erfaringer fra forebygging av spiseforstyrrelser i klatring – Martine Limstrand

14:10 – 14:25 Kaffepause med snacks

14:25 – 14:45
Sosialt entreprenørskap og inkludering: BUA som bærekraftig samskapingsaktør - Berit Irene Vannebo

14:45 – 15:05
Bærekraft i idrett og friluftsliv: sammenligninger på tvers av studiene – Anne Tjønndal og Anne Kamilla Lund

15:05 – 15:20 Kaffepause​

15:20 – 15:45
Involvering av masterstudenter i forskning – Tarjei Abelsen i samtale med Martine Limstrand, Marlene Andrea Daleng og Anne Tjønndal

15:45 – 16:00
Avslutning og lansering av podcast – Sigbjørn Skirbekk

Startdato:

19 desember 2022 13:00

Sluttdato:

19 desember 2022 16:00

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø og digitalt

 Kontaktperson