Disputas: Anne Kamilla Lund (FSV)

Ph.d.-kandidat Anne Kamilla Lund skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

22 oktober 2019 10:15

Sluttdato:

22 oktober 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Klikk her for å endre bildet

Ph.d.-kandidat Anne Kamilla Lund.

Tittel på avhandlingen:

Tension work; On leadership tensions around autonomy, authority, power, and legitimacy

Tittel på prøveforelesningen:

What do the critical leadership literature and the sociological theory of the professions have in common, and what are the differences? What new understandings come from bringing them together?

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15 
Tid for disputas: 12:15 – 15:30 
Sted: Elsa Laula Renberg (A12), Bodø 
Disputasleder: Professor Elisabet Carine Ljunggren, Nord universitet

Bedømmelseskommisjon: 

  • Sarah Robinson, Universitet i Glasgow 
  • Lars Erik Kjekshus, Universitetet i Oslo 
  • Jill Beth Otterlei, Nord universitet 

Veiledere: 

Hovedveileder: Professor Hallvard Vike, Nord universitet 
Medveileder: Professor Ann Cunliffe, Fundação Getúlio Vargas, Brasil

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no

Sammendrag:

Formålet med afhandlingen er at udforske og forstå hvordan ledere oplever og adresserer spændinger omkring autonomi, autoritet, magt og legitimitet, og hvordan de konstruerer deres roller som ledere i vidensintensive organisationer. Hensigten med dette at uddybe kompleksiteten i forhold mellem mennesker i formelle positioner, deres chefer, ligestillede og ansatte.

Baseret på tre empiriske artikler, som bygger på diskussioner i semi-strukturerede interviews med og observationer af formelle ledere- og den overordnede analyse af disse – foreslår jeg, at mennesker i formelle positioner oplever og adresserer spændinger omkring autonomi, autoritet, magt og legitimitet i form af «spændingsarbejde». Jeg foreslår denne term fordi den beskriver hvordan formelle ledere arbejder med/indenfor organisationelle spændinger og forskellige rolle-, interesse-, mål- og værdikonflikter. Spændingsarbejde implicerer at ledere sidestiller/sammensætter mange forskellige idealer og forventninger omkring ledelse (og dermed følgere) for at konstruere ny mening omkring autonomi, autoritet, magt og legitimitet. Ved at indlejre eksempler på ledelse i oplevelser af specifikke aituationer, konstruerede lederne flertydighed omkring betydningen af begreberne ledere, følgere og højt uddannede, professionelle ansattes autonomi. Dette gjorde det muligt for ledere at argumentere for deres egen autonomi. Samtidig tillod det også ledere muligheden for at fraskrive sig ansvar i tilfælde af kritik eller modstand.

Jeg forstår spændingsarbejde som noget der genererer – måske ligefrem har til formål – at ændre sociale forhold. I tilfælde hvor ledere i vidensintensive organisationer anses som mindre ønskede eller nødvendige på grund af de ansattes høje ekspertise og deres krav på autonomi, kan udøvelse af spændingsarbejde udfordre og skabe nye forståelser af, hvordan ledere kan adressere og konstruere leder-følger forhold. Ledere kan dermed også udøve spændingsarbejde for at konstruere deres roller som ledere.

Startdato:

22 oktober 2019 10:15

Sluttdato:

22 oktober 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø