Disputas Linda Helèn Haukland (FSV)

Ph.d.-kandidat Linda Helèn Haukland skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

17 desember 2018 10:15

Sluttdato:

17 desember 2018 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg, (A12), Bodø
Klikk her for å endre bildet

Ph.d.-kandidat Linda Helèn Haukland.

​Tittel på avhandlingen:

«Universitetet i Nordland: Spenninger og samspill i en høgskolesektor»

Tittel på prøveforelesningen:

Sosiologiske perspektiver på Universitetet i Nordlands posisjon i norsk høyere utdanning i kjølvannet av strukturreformen
 
Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15 
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Disputasleder: Dekan Hanne Thommesen, Nord universitet 

Bedømmelseskommisjon: 

  • Førsteamanuensis Agnete Vabø, OsloMet (førsteopponent) 
  • Førsteamanuensis Gunnar Yttri, Høgskolen på Vestlandet (andreopponent) 
  • Professor Ole Georg Moseng, Nord universitet/Universitetet i Sørøst-Norge (Koordinator)

Veiledere:

  • Hovedveileder: Johans Tveit Sandvin, Nord universitet
  • Medveileder: Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag:

"Universitetet i Nordland blir til. Spenninger og samspill i en høgskolesektor" er en institusjonell analyse av endringsdynamikkene innen høyere utdanning mellom 1965 og 2011 som førte til etableringen av Universitetet i Nordland, nå Nord universitet. Avhandlingen tar utgangspunkt i etableringen av Nordland distriktshøgskole, og følger utviklingen av høgskolemiljøet i Bodø fram til universitetsetableringen.

Avhandlingen består av to delarbeider og en sammenfattende del. Boken Nye høyder. Framveksten av Universitetet i Nordland fra 2016 og artikkelen «The Bologna Process. The Democracy-bureaucracy Dilemma», publisert i Journal of Further and Higher Education i 2017, ser på universitetsprosessen fra henholdsvis et lokalt og et europeisk utsiktspunkt, mens den sammenfattende delen ser på hvordan premissene for og selve universitetsprosessen var mulig gjennom et samspill mellom lokalt, nasjonalt og europeisk nivå, med det lokale nivået som utgangspunkt.

Sentrale tema i avhandlingen er hvilke drivkrefter og spenninger som var i spill i perioden, og hvilke prosesser disse genererte som gjorde etableringen av Universitetet i Nordland mulig. Sentrale drivkrefter som løftes fram er veksten på feltet, den akademiske driften i høgskolesektoren og standardiseringsprosesser som bidro til integreringen av feltet. Sentrale spenninger oppsto mellom den nasjonale utdanningspolitikken og regionenes utviklingsbehov, men også mellom yrkesfaglig og akademisk drift. I tillegg ser avhandlingen nærmere på hvordan spenningen mellom demokratiseringen av kunnskap og et stadig sterkere behov for standardisering på feltet påvirket universitetsprosessen.

Startdato:

17 desember 2018 10:15

Sluttdato:

17 desember 2018 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg, (A12), Bodø