Disputas: Maja Nilssen (FSV)

Ph.d.-kandidat Maja Nilssen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

04 november 2019 10:15

Sluttdato:

04 november 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Maja Nilssen.

Tittel på avhandlingen:

More than words? Strengthening government by innovations and smart governance.

Tittel på prøveforelesningen:

How can innovations strengthen local government’s role in urban governance?

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: A12 – Elsa Laula Renberg, Bodø
Disputasleder: Professor Johans Tveit Sandvin

Bedømmelseskommisjon: 

  • Professor Bas Denters, Netherlands Institute of Government (NIG)
  • Professor Torill Nyseth, Det arktiske universitet (UIT) 
  • Førsteamanuensis Annelin Seppola, Nord universitet

Veiledere: 

Hovedveileder: Professor Asbjørn Røiseland, Nord universitet 
Medveileder: Gro Sandkjær Hanssen, NIBR    

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag:

Avhandlingen undersøker hvordan (store) institusjonelle endringer kan styrke lokale myndigheters rolle i styring av byutvikling. Disse institusjonelle endringene studeres gjennom innovasjon som teoretisk-analytisk rammeverk. Innovasjon forstås her som en aktivt intendert endringsprosess som leder til diskontinuitet. Avhandlingen omhandler innovative institusjonelle praksiser i styring av byutvikling, og omtales som styring gjennom kritiske hendelser, samarbeidsdrevne tilnærminger, og innovasjon. Det tredelte teoretiske rammeverket består av governance-teori, planleggingsteori og innovasjonsteori. Avhandlingen bidrar derfor teoretisk gjennom kombinasjonen av disse tre teoretiske retningene, og gjennom å anvende dem på byutvikling som empirisk felt. De tre empiriske casene fra Norge, Danmark, og Nederland, finner at i visjonsbyggingsfasen i byutviklingsprosjekter er rollen til offentlig styring særdeles viktig, fordi lokale myndigheter fungerer som tilrettelegger i den initielle fasen av utviklingsprosessene. Avhandlingen bidrar derfor med empirisk kunnskap om kriteriene som er nødvendige for å gjøre en krise, eller kritisk hendelse, om til positiv utvikling.

Startdato:

04 november 2019 10:15

Sluttdato:

04 november 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø