Disputas Malene Paulsen Lie (FSV)

20 juni 2018 10:15 - 20 juni 2018 15:30

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Ph.d.-kandidat Malene Paulsen Lie skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Malene Paulsen Lie.
Tittel på avhandlingen:

"En mediehverdag i endring." En empirisk studie av lokalavisen og Facebooks betydning for hverdagsliv, stedstilknytning og samfunnsengasjement.

Tittel på prøveforelesningen:

"Hvilke ulike funksjoner har journalistikken i demokratiet? Hva betyr digitaliseringen og sosiale medier for hvordan journalistikken løser sitt samfunnsoppdrag?"

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Bedømmelseskomitè:

  • Adjungerad professor Ingela Wadbring,
    Mittuniversitetet
  • Førsteamanuensis Mariann Villa,
    NTNU
  • Professor Kjetil Ansgar Jakobsen,
    Nord universitet

Hovedveileder:
Professor Lisbeth Morlandstø, Nord universitet

Medveileder:
Førsteamanuensis Eiri Elvestad, Universitetet i Sørøst-Norge

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Marianne Haugane Andersen, e-post: marianne.h.andersen@nord.no / tlf.: 75 51 76 78.

Sammendrag:

Avhandlingens tema er «en mediehverdag i endring» og undersøker hvilken betydning tradisjonelle nyhetsmedier og sosiale medier har for mennesker i norske lokalsamfunn i samtiden. Studien tar utgangspunkt i en undersøkelse av menneskers hverdagslige medievaner og har til formål å forstå relevansen av lokalavisen og Facebook for ulike deler av menneskers liv i samtiden. Avhandlingen er basert på kvalitative dybdeintervjuer med mennesker bosatt i to norske lokalsamfunn, og består av tre artikler som illustrerer hvordan lokalavisen og Facebook kan ha betydning for lokalt samfunnsengasjement og stedstilknytning.

Facebook er det mest brukte sosiale mediet i Norge i dag, og de nordiske landene karakteriseres gjerne av et stort antall utgitte lokalaviser. Lokalavisen er også anerkjent for sine roller i forhold til å opprettholde et velfungerende lokaldemokrati og å integrere mennesker til sted. Færre studier undersøker hvordan både lokalavisen og Facebook blir en del av menneskers liv, hvordan samspillet mellom de to kan arte seg og hvilken betydning de begge kan ha for lokalt samfunnsengasjement og stedstilknytning.

Avhandlingen er basert på teoretiske innsikter fra mediesosiologi, samfunnsgeografi og journalistisk forskning, og analysene viser at lokalavisen og Facebook har ulik betydning for mennesker i forskjellige generasjoner, livsfaser og for ulike deler av livet. Mediene lever godt side-om-side og spiller ulike – og til dels komplementerende – roller for stedstilknytning og samfunnsengasjement. Lokalavisen spiller fremdeles en viktig rolle i å vedlikeholde en felles offentlig sfære og å gi mennesker en følelse av å høre til på stedet; mens Facebook skaper mer interaktive sosiale rom for kommunikasjon mellom lokalinnbyggere. Mediebruken ser ut til å ha betydning for informantenes hverdagslivsorganisering og gir nye muligheter for samarbeidsbasert handling.