Disputas: Julia Olsen (FSV)

Ph.d.-kandidat Julia Olsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

18 juni 2020 10:15

Sluttdato:

18 juni 2020 15:30

Sted:

Microsoft Teams
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Julia Olsen. Foto: Kent Even Grundstad.

Tittel på avhandlingen:

Shipping and Arctic communities. An empirical study of local adaptive capacity.

Tittel på prøveforelesningen:

Does environmental sociology offer suitable theories and concepts to analyse present challenges for local communities in the Arctic?

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15 
Tid for disputas: 12:15 – 15:30 
Sted: Microsoft Teams. Pga. Koronapandemien gjennomføres prøveforelesningen og disputasen digitalt.

Bedømmelseskommisjon: 

  • Professor Hanne Svarstad, Oslo Metropolitan University 
  • Professor Monica Tennberg, Lapland University 
  • Professor Olof Stjernström, Nord universitet
Disputasleder: Professor Johans Tveit Sandvin, Nord universitet 

Veiledere: 

  • Hovedveileder: Professor Grete Kaare Hovelsrud, Nord universitet   
  • Medveileder: Professor Jackie Dawson, University of Ottawa 
Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag: 

Denne avhandlingen undersøker hvordan skipstrafikken i Barentsregionen av Arktis påvirker kystsamfunn. Arktisk skipstrafikk som inkluderer alle typer fartøyer som opererer i de arktiske farvannene har historisk dekket alle transport- og forsyningsbehov. Den nylige økningen i skipstrafikken i regionen har blitt påvirket av samspillet mellom flere endringer i de arktiske sosioøkonomiske, geopolitiske, miljø- og klimaforholdene. Denne økningen skaper nye risikoer og muligheter i regionen, og har flere konsekvenser for kystsamfunnene. For å forstå disse koblingene, bruker denne casestudien en samfunnsbasert forskningstilnærming og et rammeverk for tilpasning og tilpasningskapasitet. De empiriske resultatene kommer fra kvalitative intervjuer med relevante aktører og innbyggere fra to øysamfunn: Longyearbyen på Svalbard og Solovetsky i Nord-Russland.

Resultatene fra dette prosjektet er presentert i fire sammenhengende vitenskapelige artikler. De identifiserer konsekvensene fra skipstrafikk i Arktis; belyser aspekter av tilpasningskapasitet og tilpasningsstrategier; analyserer måten det teoretiske rammeverket brukes for å studere russisk kontekst, og beskriver hvordan et rammeverk for tilpasningskapasitet er utviklet av arktiske forskere. Mine resultater indikerer at oppfatningen av konsekvenser fra skipstrafikk varierer fra samfunn til samfunn, ettersom den samme påvirkningen kan gi forskjellige tolkninger. De aspektene som påvirker lokal tilpasningskapasitet og tilpasningsresponser er hvordan naturmiljø, infrastruktur, lokale verdier, økonomiske ressurser og lokalsamfunnets beslutningsevne henger sammen. En analyse av sammenhenger mellom disse aspektene avslører mulige avvik som kan svekke tilpasningskapasiteten og hindrer aktivering av tilpasningsresponser. Dessuten antyder studien at, til tross for konseptuelle forskjeller, det konseptuelle rammeverket for tilpasningskapasitet brukes til å forske på den russiske konteksten som er fortsatt understudert i de arktiske tilpasningsstudier.

Skipstrafikken forventes å øke over tid med den forsvinnende sjøisen og globaliseringen av Arktis. Derfor konkluderer jeg at lokalsamfunns evne til å handle, community agency, er avgjørende for utviklingen av tilpasningsresponser som støtter og korrigerer institusjonelle responser.

Startdato:

18 juni 2020 10:15

Sluttdato:

18 juni 2020 15:30

Sted:

Microsoft Teams