Disputas: Julie Lysberg

Ph.d.-kandidat Julie Lysberg skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Startdato:

25 november 2022 10:00

Sluttdato:

25 november 2022 16:00

Sted:

Nord universitet, Bodø, Auditorium Elias Blix (A13)

​​​​​Om kandidaten:​

​Julie Lysberg (f.1974) er rådgiver ved barnehage- og skolekontoret i Bodø kommune, og er tilknyttet offentlig sektor ph.d.-​ordningen, støttet av Norges forskningsråd. 

Lysberg ble tatt opp ved Ph.d. i profesjonsvitenskap (den gang Ph.d. i studier av profesjonspraksis) i 2017. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk fra NTNU (2004) med tittelen «Lærerrollen i en inkluderende skole». 

Lysberg har bakgrunn som lærer og spesialpedagog, PP-rådgiver, universitetslektor i pedagogikk, GNIST-prosjektleder og utviklingsveileder.  

Avhandlingens tittel: 

Læreres teamsamarbeid - mot mer nyanserte forståelser En studie av læreres interaksjoner i teamsamarbeid og deres refleksjoner om samarbeidet og muligheter for egen læring.

Tittel på prøveforelesningen:

Fra en leveransebasert profesjonell læring til autentisk læring i teamsamarbeid: Mot et epistemologisk skifte i forståelsen av profesjonell læring?

Tidspunkt for prøveforelesning: 25. november 2022 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 25. november 2022 kl. 12.00
Sted: Nord universitet, Bodø, Auditorium Elias Blix (A13)
Disputasleder: Professor og programansvarlig Anne Marit Valle 
​​
Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: seniorforsker Tom Wikman, Åbo akademi, Finland
  • Andreopponent: professor emeritus Andreas Lund, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: førsteamanuensis Tove Anita Fiskum, Nord universitet
​Veiledere:

  • Hovedveileder: førsteamanuensis Wenche Rønning, Nord universitet
  • Medveileder: professor Sølvi Mausethagen, OsloMet 
  • Medveileder: førsteamanuensis Fredrik Rusk, Åbo akademi, Finland/Nord universitet​
​Sammendrag av avhandlingen: ​

Avhandlingens formål er å gi et bidrag til forståelsen av hvordan profesjonell læring kan konstitueres gjennom deltakelse i teamsamarbeid i skolen. Lærernes stemmer gis en sentral plass, og gjennom deres beskrivelser og refleksjoner over prosessen og innholdet, synliggjøres potensialet for profesjonell læring gjennom teamsamarbeid. Studien er basert på videoopptak av teamsamarbeid og intervju av fire lærerteam på 9. og 10. trinn ved fire ungdomsskoler i Norge. I avhandlingen er forestillingen om profesjonell læring avgrenset til skolebasert utviklingsarbeid med mål om å utvikle og styrke utvalgte aspekter av praksis. En dypere innsikt og mer systematisk kunnskap er sentralt, fordi eksterne og interne krav og forventninger til ​læreres profesjonelle læring gjennom samarbeid ser ut til å øke. 

Oppsummert viser resultatene at læreres samarbeid i team, i henhold til interaksjoner og refleksjoner, kjennetegnes ved at samarbeidet 1) orienterer mot elevenes læring og utvikling, 2) omfatter utforsking av erfaringer, 3) inneholder kritisk refleksjon og begrepsutvikling og 4) foregår i en form for felles nærmeste utviklingssone (kollektiv ZPD). 

Resultatene fra avhandlingen er et bidrag til å forstå reflekterende praksis gjennom å operasjonalisere begrepet empirisk, og gjøre det synlig gjennom analysene. Avhandlingen er også et bidrag i den pågående argumentasjonen for et epistemologisk skifte i forståelsen av profesjonell læring. Det handler om å anerkjenne at lærere har kunnskaper, ferdigheter og holdninger som muliggjør at de kan reflektere over og fornye sin egen praksis, når de blir utfordret og stimulert til slike prosesser. Avhandlingen bidrar med ny kunnskap som utfordrer lineære modeller som reflekterer et strukturelt syn på kunnskap, og ideen om profesjonell læring som hovedsakelig leveransebasert.

Kontakt: Julie Lysberg julie.lysberg@bodo.kommune.no​  + 47 40846479Startdato:

25 november 2022 10:00

Sluttdato:

25 november 2022 16:00

Sted:

Nord universitet, Bodø, Auditorium Elias Blix (A13)

 Kontaktperson

Prøveforelesning og disputas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no ​