Disputas: Line Dverseth Danielsen

Ph.d.-kandidat Line Dverseth Danielsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Startdato:

30 mai 2022 10:00

Sluttdato:

30 mai 2022 16:00

Sted:

Nord universitet, Bodø: Elias Blix (A13)
​​​​Line Dverseth Danielsen​. Foto: Hanne Gravrok.

​​​​​Om kandidaten:

Line Dverseth Danielsen​ er ansatt som faggruppeleder for kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Nord universitet. Hun ble ansatt som universitetslektor ved Nord universitet i 2015. Deretter har hun vært stipendiat, seksjonsleder og nå faggruppeleder. 

Hun har mastergrad i trener- og lederroller fra Nord universitet. Line Dverseth Danielsen har tidligere arbeidet som sportslig leder og assistenttrener for Grand Bodø. Hun har også vært aktiv fotballspiller på toppnivå, og har 18 sesonger på seniornivå. ​​

Tittel på avhandlingen:

Idrettsledelse og coaching av kvinnelige spillere på toppnivå. 
Å lede kvinnelige toppfotballspillere – En studie av trener- og lederroller i et profesjonsperspektiv

Tittel på prøveforelesningen:

Hvilke anbefalinger, basert på forskning, kan man gi sportslig ledelse i norsk kvinnefotball for utvikling av god prestasjonskultur?​​​

Tidspunkt for prøveforelesning: 30. mai 2022 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 30. mai 2022 kl. 12.00
Sted: Nord universitet, Bodø: Elias Blix (A13)
Disputasleder: Prodekan Lars Kirkhusmo Pharo

Bedømmelseskomite:

  • Førsteopponent: Lektor Louise Kamuk Storm, Syddansk Universitet
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Frank E. Abrahamsen, Norges idrettshøgskole
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Ann Karin Orset, Nord universitet
Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Rune Høigaard, Universitetet i Agder
  • Medveileder: Dosent Arne Martin Jakobsen, Nord universitet 
​Sammendrag: 

Hensikten med denne artikkelbaserte avhandlingen er å undersøke sentrale aspekter i og for trener- og lederroller for kvinnelige toppfotballspillere i Norge. 

Avhandlingen består av to delstudier. I delstudie 1 er kvantitativ metode med spørreskjema benyttet for å undersøke mental tøffhet hos spillere på tre ulike prestasjonsnivå (Toppserien, 1.divisjon og 2.divisjon). Delstudie 2 er en kvalitativ studie hvor intervjuer av ti topptrenere ble gjennomført. 

Avhandlingen har identifisert tre sentrale aspekter som kan bidra til å øke forståelsen i og for trener- og lederroller for kvinnelige toppfotballspillere i Norge. Disse er: helhetlig utøvertilnærming, trener-utøverrelasjonen og lagkultur. Avhandlingen konkluderer at trenere bør benytte en lederstil og adferd tilpasset spillernes kjønn, bakgrunn, psykologiske karakteristikker og trenerpreferanser. Tilpasses treneradferden øker sannsynligheten for at spillerne blir mer motiverte, mentalt tøffere, selvsikre og bedre prestasjonsutøvere samt kan lagkulturen forbedres. Videre framstår kulturelle arkitekter som viktige bidragsytere til treneren, medspillere og laget som helhet. Rekruttering eller utvikling av kulturelle arkitekter kan være avgjørende for trenerens jobb og lagets prestasjoner. 

Effektive trenere og ledere er viktig for utvikling av kvinneidretten, og for at spillere skal få den beste muligheten til å nå sitt potensiale. Denne avhandlingen har identifisert dimensjoner som kan bidra til å øke forståelsen i og for trener- og lederroller for kvinnelige spillere, som har implikasjoner for trenere, idrettspsykologer, lag og enkeltspillere i et profesjonsperspektiv.


Startdato:

30 mai 2022 10:00

Sluttdato:

30 mai 2022 16:00

Sted:

Nord universitet, Bodø: Elias Blix (A13)
​​
Les mer:

​>> Om kandidaten: Line Dverseth Danielsen ​​

 Kontaktperson

Prøveforelesning og disputas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no​