Disputas: Lisbeth Drejer Dybro (FLU)

Lisbeth Drejer Dybro disputerer 12. desember 2019 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø.

Startdato:

12 desember 2019 10:00

Sluttdato:

12 desember 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)

​Om kandidaten 

Lisbeth Drejer Dybro er utdannet cand.mag. i nordisk språk og litteratur fra Århus Universitet i 1981. Hun har senere videreutdannet seg i psykologi ved Ålborg Universitet samt tatt en master i voksenuddannelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun er ansatt på Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland, Danmark, hvor hun arbeider med utvikling av og undervisning på postgraduate utdanninger for helsepersonell. Avhandlingens tema og problemstilling springer ut av det praktiske arbeidet i klasserommet.

Tittel på avhandlingen

Fornemmelser, fortællinger, faglighed 
- om at fortælle skærpet dømmekraft frem

Et studie af sygeplejerskers fortællinger om egen praksis

Tema for prøveforelesning 

Gi en systematisk litteraturgjennomgang av empiriske studier innen forskningsemnet og diskuter forskningsresultatene mot avhandlingens problemstilling og resultat.

Sammendrag av avhandlingen på originalspråket

Ph.d.-projektet springer ud af pilotstudier i forfatterens praksis som underviser på postgraduate uddannelsesforløb i sundhedssektoren. 'Vi bliver mere faglige af at fortælle de her fortællinger', sagde nogle studerende. Udsagnet gav anledning til nysgerrigt at undersøge, hvordan det kan forstås.

Sammen med tyve sygeplejersker i psykiatri har forfatteren undersøgt fortællepraksis i fortællehandlinger i undervisning. De studerende udforsker 'det vigtige' i deres arbejde; det, der undrer, overrasker eller på anden måde kalder på særlig faglig opmærksomhed. De fortæller, lytter og udveksler pointer og perspektiver. Studiet søger empiriske svar på spørgsmålet:

Hvordan virker deltagelse i fortællehandlinger i undervisning på videreuddannelsesforløb ind på de studerendes faglige skøn i klinisk praksis set fra de studerendes perspektiv?

Studiet peger på, at der sker læring på fire lærende platforme i den narrative praksis i undervisningen: Fortælle-, lytte- og samtalesituation samt forløbet som helhed.

Indholdet i undervisningen giver adgang til ny viden. De studerende får et bredere grundlag at skønne ud fra. De ved mere.

Processen i undervisningen bringer dømmekraften i spil i forhold til de faglige problemstillinger, der behandles, og i forhold til samspil med de fagfæller, der arbejdes sammen med. De træner og styrker narrative kompetencer og bliver opmærksomme på læringspotentiale i narrativ praksis. De får et nyt redskab til at kvalificere skøn. De kan mere.

Anvendelse af det, de har med fra undervisningen, bringer dømmekraften i spil i afprøvningen i kontekster uden for undervisningen. De får erfaring med at sætte viden og redskaber i spil i nye kontekster. De vil (og tør) mere.

Dato
12. desember 2019

Tidspunkt for prøveforelesning
kl. 10.00

Tidspunkt for disputas
kl. 12.30

Sted
Nord universitet, Auditorium Elias Blix (A13)

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere.

Veiledere
Steen Wackerhausen, professor, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, hovedveileder.
Marianne Horsdal, professor, Syddansk Universitet, Danmark, medveileder

Bedømmelseskomite
Kirsten Lomborg, professor, Aarhus Universitet, førsteopponent.
Lotta Victor Tillberg, dosent, Södertörns högskola, Sverige, andreopponent.
Ruth Helene Olsen, professor emerita, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet, leder.

Kontaktperson
Lisbeth Drejer Dybro
E-mail: lisbeth.dybro@stab.rm.dk
Tlf.: +45 40877471


Startdato:

12 desember 2019 10:00

Sluttdato:

12 desember 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)