Disputas: Pål Halvorsen (FSV)

Ph.d.-kandidat Pål Halvorsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

04 desember 2020 10:15

Sluttdato:

04 desember 2020 15:30

Sted:

Digitalt (Teams)
​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Pål Halvorsen. Foto: Matthis Kleeb Solheim
Tittel ​på avhandlingen:

Egalitarian Consecration. Negotiating Historical Elite Institutions

Tittel på prøveforelesningen:

"The strong program» innen kultursosiologi og historiske eliteinstitusjoner

Tid for prøveforelesningen: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Disputasdagen gjennomføres digitalt
Disputasleder: Professor Berit Skorstad, Nord universitet

>> Følg prø​veforelesningen og disputasen via denne lenken​

​Bedømmelseskommisjon:

  • Professor Anna Lund, Stockholms universitet (førsteopponent)
  • Professor Aksel Tjora, NTNU (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Berit Irene Vannebo, Nord Universitet (koordinator) 

​​Veiledere:​

  • Hovedveileder: Professor Kjetil Jakobsen, Nord Universitet 
  • Medveileder: Professor Håkon Larsen, OsloMet

​Prøveforelesning og disputasen er åpen for al​​​le interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte​n Anneli Maria Watterud, e-post: anneli.m.watterud@nord.no​.​​

Sammendrag:

Hva er historiske eliteinstitusjoner, og hvordan er det å være en del av dem i det som betegnes som en særpreget egalitær kultur? Der hvor tidligere studier av eliter i Norge har gått kvantitativt til verks, og sett på sosial reproduksjon, tar denne avhandlingen en kvalitativ tilnærming og ser på kulturelle aspekter og konkrete erfaringer knyttet til å være en del av historiske eliteinstitusjoner. Halvorsen ser på eliteskoler og litteraturkritikk som eksempler på eliteinstitusjoner, det vil si institusjoner som har knyttet til seg visse kulturelle forestillinger om «elite». I avhandlingen finner han en rekke ulike måter aktører forholder seg til det å være del av historiske eliteinstitusjoner. Han finner blant annet at det å være del av en institusjon med elitetradisjoner ikke nødvendigvis innebærer at man interesserer seg for elitekultur eller kommer til å inneha en eliteposisjon selv; snarere er det slik at både eliteskole-elevene og litteraturkritikerne som er intervjuet strever med disse forestillingene og/eller heller knytter seg til trekk ved den egalitære tradisjonen. Videre argumenteres det i avhandlingen for at egalitære tradisjoner ikke er et slør for å skjule elitetilhørighet, men at forståelser av elite i Norge er sterkt preget av den egalitære tradisjonen​.

Startdato:

04 desember 2020 10:15

Sluttdato:

04 desember 2020 15:30

Sted:

Digitalt (Teams)