Studentaktive læringsformer: Læring i grupper og lærerens rolle som tilrettelegger

08 september 2017 09:00 - 08 september 2017 12:15

Nord universitet, studiested Bodø

Engage – Center for Engaged Education through Entrepreneurship, vil invitere ansatte fra alle fakulteter til et seminar om studentaktive læringsformer.

Temaene vi skal innom er blant annet: Erfaringslæring, hvordan skape god læring i studentgrupper og lærerens rolle som tilrettelegger. Vi byr på faglig påfyll, noen øvelser i grupper, refleksjon og kollegadiskusjoner, samt enkel lunsj. 

Vi er heldige som har fått med oss dyktige lærekrefter både fra det tverrfaglige masteremnet Eksperter i team på NTNU, Sigrid W. Brandshaug og Marte Konstad, og Wenche Rønning og Nils Ole Nilsen fra lærerutdanninga på Nord Universitet. Sistnevnte med solid erfaring blant annet fra Uniped (kurs i universitetspedagogikk) og rektorutdanninga. Det er begrensede plasser på seminaret og først til mølla. 

Påmelding her

Har du noen spørsmål, ta kontakt med Bjørg Riibe Ramskjell i Engage