Åpent forskningsseminar: «Å gå Jul-Anders, før og nå»

Velkommen til det åpne forskningsseminaret Immateriell kulturarv sett i lys av det tverrestetiske prosjektet «Å gå Jul-Anders, før og nå».

Startdato:

13 februar 2023 12:00

Sluttdato:

13 februar 2023 13:00

Sted:

Bodø og digitalt (Teams)

​​​I generasjoner har barn og unge i Indre Salten kledd seg ut 30. november, for å gå sammen i grupper fra hus til hus. I gamle dager sies det at de fikk kjøtt og i nyere tider mottar følget godteri. Dette omtales som «Å gå Jul-Anders» - en tradisjon der de som deltok skulle kle seg ut og være fæle og skremmende. Ingen vet helt sikkert hvor tradisjonen stammer fra, men datoen representerer også den katolske helgen St. Andreas dag, noe som kan tyde på at den folkelige tradisjonen eksisterte også under katolisismen i Norge – allerede på tusentallet. Prosjektet undersøker og belyser relasjonen både til den samiske og norske kulturarv.

«Å gå Jul-Anders, før og nå», er et pågående forskningsprosjekt knyttet til Jul-Anders-tradisjonen. I tillegg til å intervjue eldre og andre, med erfaring fra den kulturelle praksisen, har Aase-Hilde Brekke i samarbeid med KKS og DKS Nordland utviklet et undervisningsopplegg «Jul-Anders, maske og fortellerverksted», som ble gjennomført første gang i november 2022.

I Kunnskapsløftet (LK20), er den norske og samiske kulturen nevnt som vår felles kulturarv, og som viktig for identitetsdannelsen og en støtte for mangfoldet i skolen. Formålet med «Jul-Anders, maske og fortellerverksted», er at barn skal få kjennskap til lokale kulturminner og den immaterielle kulturarven (fortellerkunst, sang, musikk, regler, ritualer, mm.). Gjennom å høre fortellinger fra «gamle-dager», og at barna selv får lage sin egen maske, får barna kjennskap til, og egne erfaringer med en gammel tradisjon. Slik kan barnas følelse av tilhørighet styrkes, og på sikt skape en forståelse av verdien av kulturarven. Det er samtidig et mål å inspirere og støtte skolene vi samarbeider med til å ta i bruk lokale tradisjoner og lokal kulturarv i undervisningen.

I forskningsseminaret innleder Brekke om tema immateriell kulturarv, og deler erfaringer fra arbeidet med prosjektet «Jul-Anders, før og nå». Deltagere på seminaret er velkommen til å delta i refleksjoner og stille spørsmål.

Prosjektidé: Arnstein Brekke (Pitesamisk Museum) og Aase-Hilde Brekke (Tara Media). Prosjektledelse, produsent, finansiering: Tara Media, ved Aase-Hilde Brekke.
Finansiering: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Bodø2024, DKS Nordland, Norsk Kulturfond, Tara Media.


Kunstner/forsker/lærer: Aase-Hilde Brekke, Tara media

Seminarleder: Ann Karin Orset (KKS), leder forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring (KKO)

Samarbeidspartnere: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) (for utvikling av skolepilot), Forskningsgruppen kunst og kultur i opplæringen, ved leder Ann Karin Orset (for utvikling av forskningen), Misvær Husflidslag, Beiarn Husflidslag, Pitesamisk Forening, Pitesamisk Museum m. flere for innhenting av informanter, kontakter, bistand på ulike måter.

Startdato:

13 februar 2023 12:00

Sluttdato:

13 februar 2023 13:00

Sted:

Bodø og digitalt (Teams)
​​
Sted for fysisk deltagelse: BODMG219

Digital tilgang via Teams:

Møte-ID: 395 436 251 020 Passord: zteyEX