Gjesteforelesning: Fremveksten av den multikulturelle staten Norge

Professor i historie Terje Tvedt (UiB), kommer til Nord universitet 20. mars.

Startdato:

20 mars 2019 12:15

Sluttdato:

20 mars 2019 14:00

Sted:

S142 Samfunnet, Bodø

Klikk her for å endre bildet
Professor Terje Tvedt.
Terje Tvedt skal i denne gjesteforelesningen presentere noen funn i den nye boken sin: «Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat» til multikulturell stat» (Tvedt, 2017). 

Her analyserer han samspillet mellom to store endringsprosesser: hvordan Norge debuterte som «humanitær stormakt» og ble en ledende bistandsnasjon på den globale arena, samtidig som landet gjennom innvandring endret og økte sin befolkning raskere enn andre land i Europa. Han drøfter også fremveksten av en ny elite, hvordan islam ble en norsk religion, og norsk statlig multikulturalisme.

Boken har vakt voldsom oppmerksomhet og Tvedt har blitt beskyldt for å nøre oppunder innvandrerfiendtliges og høyreekstremes tankegods. Nå kommer han altså til Nord universitet for å svare på denne kritikken, og gjøre nærmere rede for sin analyse av Norges historie de siste tiår.

Forelesningen er åpen for alle interesserte tilhørere.

Startdato:

20 mars 2019 12:15

Sluttdato:

20 mars 2019 14:00

Sted:

S142 Samfunnet, Bodø

 Kontaktperson