""

AVLYST: Grønsj: Samfunnets møte med miljøutfordringene

Grønsj inviterer til årets første grønne seminarlunsj den 16. mars.

Startdato:

16 mars 2021 09:00

Sluttdato:

16 mars 2021 13:00

Sted:

Rom 2448, Bodø og digitalt (Zoom)

​​​​​​​​Foreløpig program

09:00 Individ og struktur: - Om miljøsosiologi og institusjonell teori ved professor Berit Skorstad

09:40 Om marin forsøpling og institusjonalisering av miljøpraksis ved forsker Julia Olsen

10:15 Framtidens Norge på sporet av et grønnere samfunn. ved Post doc Svein Hammer

11:00 Lunsj og diskusjon

12:00 Towards sustainable consumption? – The role of institutions in a circular society. Stipendiat Benedicte Forsland (også oppstartsseminar)


Målet med seminarserien Grønsj er å være en arena for forskningsformidling, diskusjon og refleksjon rundt ulike problemstillinger knyttet til grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling. Grønsj skal bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samtale om det grønne skiftet i nord, gjennom formidling og popularisering av aktuell forskning.​ Les mer på vår hjemmeside​.

Startdato:

16 mars 2021 09:00

Sluttdato:

16 mars 2021 13:00

Sted:

Rom 2448, Bodø og digitalt (Zoom)