Masteravslutning FSV

25 mai 2018 14:00 - 25 mai 2018 16:00

Nord universitet, Bodø

Avslutning for masterstudenter ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Fakultet for samfunnsvitenskap ønsker velkommen til masteravslutning for studenter på masterprogram og lektorutdanningen!

Program fredag 25. mai 2018 – Hovedkantina

14:00 – 14:15Ankomst, Aperitif
14:15 – 14:20Velkommen, v/programansvarlig MASCIENCE Yan Zhao
14:20 – 14:30Hilsen, v/dekan Hanne Thommessen
14:30 – 14:45Musikalsk innslag v/Thale Krogtoft Jensen
14:45 – 15:15Individuell presentasjon av kandidater og kort
presentasjon av masteroppgave v/fordypningsansvarlige.
Overrekkelse av «artefakt»
15:15 – 15:45Kaffe og kake
15:45 16:00Fotografering

Programme Friday May 25th 2018 – The main canteen

14:00 – 14:15Arrival, Aperitif
14:15 – 14:20 ​Welcome, by academic leader of MASCIENCE Yan Zhao
14:20 – 14:30 ​Greetings from Dean Hanne Thommessen
​14:30 – 14:45 ​Music by Thale Krogtoft Jensen
14:45 – 15:15

​Individual presentation of the candidates and brief
presentation of the master thesis by academic staff.
A symbolic gift

​15:15 – 15:45 ​Coffee and cakes
​15:15 – 15:45 ​Photo session