NEON-konferansen 2017: Omstillingsprosesser

21 november 2017 12:00 - 23 november 2017 16:00

Nord universitet, Bodø

NEON-konferansen arrangeres i Bodø fra 21. – 23. november 2017. Tema er: Omstillingsprosesser – smertefulle erfaringer eller kreative muligheter?

om neon-konferansen 2017

NEON står for Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.

Årets konferanse skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser. Offentlige og private virksomheter står i dag overfor omfattende omstillinger som involverer nedbemanning, permittering og oppsigelser. I mange sektorer og næringer er det gjennomført fusjoner og oppkjøp som setter kultur, tillittsrelasjoner og lederkompetanse på prøve.

Også i arbeidslivet skjer det store endringer. Digitalisering og automatisering krever større fleksibilitet og mer ekspertkompetanse, men fører også med seg smertefulle sluttpakker og kostnadskutt som rammer noen arbeidstakere og bransjer mer enn andre. Endringer som ligger utenfor vår kontroll kan oppleves som truende og skape emosjonelle reaksjoner som sinne, skam og sorg. Disse kan gi næring til mistillit og konflikter, men kan også frembringe initiativ og stimulere til endringer som åpner for synergier, vekstmuligheter og innovasjoner.     

Vi inviterer dere til refleksjon over problemstillinger, dilemmaer og muligheter som kan oppstår ved endring og omstillinger. Hvordan legitimeres, styres og gjennomføres omstillingsprosesser i praksis? Aktuelle tema for gruppesesjonene er koblinger mellom kultur og etikk, eller tema som omhandler kreative og løsningsorienterte prosesser, læring, lek og nyskapende samspill. Hva skiller omstillingsledelse fra andre typer lederskap? Er det særegne etiske problemstillinger som oppstår i håndteringen av slike prosesser?

Av tematisk interesse er også spenninger og synergier som kan oppstå når ulike kulturer tvinges til samhandling og skal bygge tillitt. Hvordan finner man kimer til positiv forandring og gode løsninger i tilstander av kaos og forvirring?

Tema som løfter frem estetikk og sanselige dimensjoner av menneskelig erfaring kan også være aktuelle. Vi ønsker særlig å revitalisere opphavsbetydningen av «estetikk» som betyr «sansekunnskap». Her er vi særlig opptatt av hvordan kunstneriske praksiser, lek og kreative prosesser kan bidra til mestring, kompetanse og ferdighetsfølelse i omstillingsprosesser. Hvordan kan organisasjoner nyttiggjøre seg flere former for kunnskap for å utvikle ‘sans for forskjell’ og et mer mangfoldig organisasjonsliv? Og hvordan kan bedre kunnskap om omstillingsprosesser bidra til å gi oss mer realistisk organisasjonskunnskap?

Konferansen inkluderer en phd-dag. Phd-dagen er verken et kurs eller en sesjon, men en dag for alle interesserte phd-studenter, med eget program knyttet til konferanse-temaet.

Tirsdag 21. november: Phd-dag
Onsdag 22. november: Konferanse
Torsdag 23. november: Konferanse

Konferansekomiteen:
Jill Beth Otterlei (hovedansvarlig)
Gry Brandser
Anne Kamilla Lund
Maja Nilssen
Hege Eggen Børve
Anders Örtenblad

Fakultet for samfunnsvitenskap,
Nord universitet

Call for papers NEON 2017.pdf

viktige datoer

Begynnelsen av juni: Registrering/påmelding til konferansen og ph.d.-dagen åpner
14. september: Frist for innsendelse av abstrakter til sesjoner. Sendes til sesjonsansvarlig.
20. oktober: Frist for innsendelse av paper. Sendes til sesjonsansvarlig.

program – ph.d.-dag & konferanse

Ph.d.-dag tirsdag 21. november, Nord universitet, rom 2448:

 • 12:00-12:30 Velkommen og introduksjon ved Hege Eggen Børve, Førsteamanuensis & Anders Örtenblad, Professor. Begge ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet
  Presentasjon av deltakerne.
 • 12:30-13:30 Livet som stipendiat. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Hege.
 • 13:30-13:45 Pause
 • 13:45-14:45 Om å skrive artikler. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Anders.
 • 14:45-15:15 Pause
 • 15:15-16:15 Kappe i en avhandling. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Hege & Anders.
 • 16:15-16:30 Pause
 • 16:30-17:30 Forskningsmetode. Felles refleksjon og diskusjon. v/ Ulla Eriksson-Zetterquist Professor, Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
 • 18:30 Middag. Vi har dessverre ikke mulighet til å dekke utgiftene, men håper du har lyst og anledning til å delta på felles bespisning i sentrum etter samlingen.

1. konferansedag – onsdag 22. november, Nord universitet, auditorium Elias Blix (A13):

 • 09:00-09:30 Registrering / Kaffe & te
 • 09:30-10:00 Åpning, musikk v. Emilie Thømt
 • 10:15-11:15 Key Note Speaker: Ulla Eriksson-Zetterquist
 • 11:15-11:30 Kaffe & te
 • 11:30-13:00 Sesjoner (3 halve timer)
 • 13:00-14:00 Lunsj
 • 14:00-15:00 Sesjoner (2 halve timer)
 • 15:15-15:45 Buss til Stormen bibliotek og litteratursal
 • 16:00-18:00 Stormen Litteratursal. Åpent seminar om konferansetemaet.
  – Foredrag: «Fra lukkede organisasjoner til åpne samskapingsprosesser» av Professor Jacob Torfing, Professor i politikk og offentlig administrasjon, Roskilde Universitet. Professor II på Nord universitet.
  – Fortellinger fra praktikere om deres erfaringer med omstilling, innovasjon, og samskaping
  – Debatt om byutvikling gjennom omstilling og innovasjon
  – Oppsummering: «Koblingen mellom samskaping, omstilling og innovasjon» av Eva Sørensen, Professor i offentlig administrasjon og demokrati, Roskilde Universitet. Professor II på Nord universitetet.
 • 19:30 Mingling/aperitif, Scandic Havet, Bodø
 • 20:00 Middag, Scandic Havet, Bodø

2. konferansedag – torsdag 23. november, Scandic Havet, plenumsal Storhavet 2 (3. etg.):

 • 09:00-09:30 Kaffe
 • 09:30-10:30 Key Note Speaker: Barbara Czarniawska
 • 10:30-12:30 Sesjoner (4 halve timer)
 • 12:30-13:30 Lunsj
 • 13:30-15:00 Sessioner (3 halve timer)
 • 15:00-15:30 Avslutning

key notes


Barbara Czarniawska holds a Research Chair in Management Studies at Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and law at Göteborg University, Sweden. Her internationally renowned research takes a constructionist perspective on organizing, most recently exploring the management of overflows, for example in news agencies. She is interested in methodology, especially in fieldwork techniques and in the application of narratology to organization studies.


Ulla Eriksson-Zetterquist, B.Sc., Ph.D., Docent, is since 2010 professor in organization theory and management at the Gothenburg Research Institute (GRI), School of Business, Economics, and Law, University of Gothenburg. Since 2012 she is the director of GRI. Her research interests concern organizing, especially technology, governance in professional, gender and intersectionality. These themes have been explored in a variety of organizations, both in private and public sector, for instance in multinational corporations, the automotive industry, the public school, and the Swedish Defense Authority. She has published in the field of organization theory and management studies, including journal articles, research monographs, and textbooks.


Eva Sørensen, er professor og vice-directør ved Roskilde Universitet UK, og professor II ved Nord universitet. Forskningsområdene er offentlig administration, styring og forvaltning, og den siste tid særlig omkring samskapelse, governance og nettverk. Hun er en rennomert forsker, skribent og foredragsholder, og er for tiden bla. involvert i prosjektet “Local innovations in Policy and Services”.


Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet DK, og professor II ved NORD universitet. Torfing har sine forskningsinteresser innenfor lokalpolitikk, demokrati, governance og samskapelse, og er en av de ledende forskere innen innovasjon. Han ledet bl.a. det nylig avsluttede prosjektet «Sikker by gennem måling af samarbejde, innovation og effekt».

ph.d.-dag

Sted: Nord universitet, Bodø, rom 2448
Tid: Tirsdag 21. november, kl 12:00-17:30

Velkommen til alle stipendiater innen organisasjonsforskningsfeltet i Norge.

NEON samler årlig ca. 120 organisasjonsforskere fra hele landet – for å presenter og diskutere forskningen på feltet. Det er en svært viktig møteplass for både nye og erfarne forskere. NEON-konferansen foregår 22. og 23. november 2017 i Bodø.

21. november er viet stipendiater. Vi håper at alle doktorgradsstipendiater med interesse for organisasjonsforskning ønsker å delta for både å få inspirasjon, treffe andre stipendiater, bygge nettverk og ikke minst få innsikt og kunnskap som kan være nyttig i det videre doktorgradsarbeidet.

Vi inviterer til en workshop der vi legger vekt på å bli kjent med ulike sider ved stipendiatlivets mange gleder og utfordringer. Hovedfokuset vil være å skape dialog og erfaringsutveksling inklusiv hyggelig nettverksbygging – noe vi vet er avgjørende for å få et godt liv som stipendiat.

Det blir servert fika i løpet av dagen. På kvelden går vi ut og spiser middag sammen.

Program for stipendiater:

 • 12:00-12:30 Velkommen og introduksjon ved Anders og Hege, Nord universitet.
  Presentasjon av deltakerne
 • 12:30-13:30 Livet som stipendiat. Hege. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 13:30-13:45 Pause
 • 13:45-14:45 Om å skrive artikler. Anders. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 14:45-15:15: Pause
 • 15:15-16:15 Kappe i en avhandling. Hege og Anders. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 16:15-16:30 Pause
 • 16:30-17:30 Forskningsmetode. Ulla Eriksson-Zetterquist. Felles refleksjon og diskusjon.
 • 18:30 Middag. Vi har dessverre ikke mulighet til å dekke utgiftene, men håper du har lyst og anledning til å delta på felles bespisning i sentrum etter samlingen.

Ansvarlige:
- Professor Anders Ragnar Örtenblad (anders.r.ortenblad@nord.no) og
- Førsteamanuensis Hege Børve (hege.e.borve@nord.no).

Ta gjerne kontakt med dem ved eventuelle spørsmål.

Påmelding:

Påmelding til phd-dagen skjer ved å melde seg på konferansen. Se link under fanen REGISTRERING / PÅMELDING. Ph.d.-dagen er inklusiv i konferanseafgiften for ph.d.-studenter (kr 1500,-). Ønsker du å delta på konferansemiddagen onsdag 22. november velger du Konferanseavgift inkl. middag 22/11 Ph.d.-studenter (kr 2350,-). Etter påmeldingsfristen informeres oppdatert program m.m direkte til alle som har meldt seg på til ph.d.-dagen.


registrering / påmelding

praktisk informasjon / practical information / faq

Accommodation

There are several recommendable hotels in Bodø. Some of them are Scandic Havet, Scandic Bodø and Skagen Hotel. They are all located in the city centre and within short walking distance to each other and to the airport. Map of Bodø (Nord University is located in the part of the city called Mørkved).

Transportation

Airport/flight information
Website
or call (+47) 67033500

Bodø airport is located close to the city. Walking from the airport to the city centre takes about 15-20 minutes.

From Bodø Airport, you can take a bus or a taxi to your hotel in the city (5 min) or to the university (15 min). The bus stop and taxi station are just outside the main entrance of the airport.

Bus
Website
You can find the bus timetable and travel planner at the website above or you can call (+47) 177 for questions about the routes and itinerary.
Busses from Bodø city to Nord University depart approximately every 10-15 minutes (during the day). The trip takes about 15-25 minutes.

Line 1 (direction Bjørndalslia) and
Line 2 (direction Skavdalslia) depart from the city center (Bodø Sentrum) to Nord University.

The ticket price is 54 NOK. You can only pay with credit card, cash is not accepted.
With the ticket app, Billett Nordland, the ticket price is 34 NOK.

Taxi
- Bodø/Nordland taxi call center (+47) 07550
- You can also send a text message to order a taxi – send the word TAXI to 2233
- If you are calling from outside of Norway, the number is +4722388309
- Taxi fares are quite expensive in Norway, and cost around 300-400 NOK from the airport to the University

Trains
Website
or call (+47) 61051910
From the city centre your stop is Mørkved.

About Bodø

Bodø is Northern Norway's second largest city with approximately 50 000 inhabitants. It is situated north of the Arctic Circle and offers fascinating and contrasting seasons, from midnight sun in June to polar nights in December. The town is a communication centre with a busy airport, and offers good bus, railway and boat connections. Bodø is a distinctive student town with a lively cultural scene and night life.

Bodø is situated at a peninsula, and the city centre is compact with shops and restaurants within walking distance from all hotels. It is actually possible to walk from the airport to the city centre in 10 minutes. Public transport is good and the infrastructure is built to suit pedestrians and cyclists. Norway in general has low crime rates and Bodø is a peaceful town.

What to do in Bodø?
For inspiration, please visit these websites:
- Northern Norway Traveling Tips
- Visit Bodø
- Lofoten Islands (neighboring area to Bodø)
- Hurtigruten – a daily passenger and freight shipping service along Norway's western and northern coast

Climate and weather conditions
People often ask how cold it is in Bodø, assuming that a town above the Arctic Circle has to be freezing cold. But, the Norwegian coastline is heated by the Gulf Stream, so it never gets really, really cold. To learn more about Bodø weather, please visit www.yr.no.

FAQ 

Q: What is the web address for Nord University?
A: The address of the website is www.nord.no

Q: What is the phone number for Nord University?
A: The phone number is +47 755 17000

Q: What is the address of Nord University?
A: The visit address is; Universitetsalleen 11, 8026 Bodø
The postal address is; Nord University, PO Box 1490, 8049 Bodø

Q: How can I find my way around Nord University?
A: Find maps of the University here

Q: How many students and staff are there at Nord University?
A: There are about 12 000 students and 1200 university employees

Q: How does one get to Nord University from Bodø Airport?
A: The easiest way is to use public transport, bus or taxi. The bus ticket is NOK 54,- per ticket and taxi is approximately NOK 300-400,-. Bus from Bodø Airport to Nord University, select line 1, direction "Bjørndalslia". From the University to the Airport, take line 1, direction "Langstranda".

Q: What is the phone number to the Taxi services?
A: Phone Number to taxi is +47 07550

Q: In case of immediate help who should I contact?
A: Fire: 110, Police: 112, Ambulance: 113

Q: Where can I find a pharmacy?
A: There are many pharmacies in the city center and shopping malls. There is a pharmacy located close to the University – just a 2 minute walk.

Q: How can I see what the weather will be like?
A: The weather report can be found at www.yr.no.

Q: How do I pay?
A: Most stores and restaurants accept credit cards as usual; Visa, MasterCard, Euro Card, American Express and Diners.

Q: When can I see the midnight sun and what is the average temperature in Bodø?
A: In Bodø the midnight sun period is from 2 June to 10 July. The polar darkness period is from 15 December to 29 December. Average temperature throughout the year is 4.6 degrees celcius. 13.6 degrees in July and -2.1 degrees in January.

Q: Where can I find more information about Bodø?
A: More information about Bodø can be found at Visit Bodø's website.