Øvelse Nord 2019: Fagdag 2

For 24. gang arrangerer Nord universitet beredskapsøvelsen Øvelse Nord. Nedenfor ser du programmet for den siste fagdagen.

Startdato:

24 april 2019 09:00

Sluttdato:

24 april 2019 15:45

Sted:

Bodø

Onsdag 24. april:

09.00-09.40       Systematisk beredskapstenkning

Planlegging, planverk og trent personell vedlikeholder beredskapen over tid. I alle organisasjoner finnes evne og mulighet til å forebygge sårbarhet dersom man gjør de riktige grepene. Ivar Konrad Lunde, ledende fagbokforfatter og beredskapssjef i Bergen Kommune.

09.45-10.20       Hvilke kriser kan ramme oss og hvor forberedt er vi?

Om egenberedskap anno 2019, erfaringer fra Trident Juncture og hva tenker vi om været? Anne Rygh Pedersen er avd.direktør i DSB og har bred bakgrunn innen beredskapsfeltet som politimester i Telemark, fylkesordfører og statsekretær i Justisdep.

11.00-11.45       Cyberspace, - sårbarhet, trusler og beredskap

Hva er fareområdene for samfunn og individ, og hvordan kan vi stå imot. Karsten Friis, seniorrådgiver og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

11.50    Lunsj

Static display. Nordlab markerer 1 års drift med kake til alle besøkende.

12.20 -13.50      Kommunikasjon i krisesituasjoner og forståelse av risiko: en utfordring nasjonalt og globalt.

Kan vi stole på myndighetenes informasjon ved atomulykker, pandemier og politiske jordskjelv? Eller må vi ta høyde for fake news? Lars Weisæth, professor emeritus og psykoanalytiker som har arbeidet med psykotraumatologi og militær psykiatri. Gjennom 45 år har han forsket på reaksjoner før, under og etter hendelser som truer eller tar liv.

14.00-15.45       Nordnorsk beredskap: fortidens erfaringer - fremtidens trusler

Omsorg, kjærlighet og solidaritet – når mennesker møter det umenneskelig ekstreme, hvordan ivaretar vi? Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Konferansier: Kjetil Moe

Etatsvis påmelding til: trine.m.isaksen@nord.no

Last ned årets program her:

Øvelse Nord oppdatert.pdf


Startdato:

24 april 2019 09:00

Sluttdato:

24 april 2019 15:45

Sted:

Bodø