øvelse nord banner

Digitalt beredskapsseminar: Koronakrisen

- Koronakrisen har snudd hverdagen på hodet. Men allerede nå kan vi trekke erfaringer som vil gjøre det mulig å håndtere denne og fremtidige situasjoner bedre.

Startdato:

20 april 2020 12:00

Sluttdato:

21 april 2020 15:00

Sted:

På nett

Program

Dag 1: mandag 20. april, 12 - 15

1200 -1205:  Kjetil Moe, programleder, Nord universitet

1205 - 1225:  Jonas Gahr Støre, partileder AP

1225 - 1235:  "Kunnskapssektoren i koronaens tid", 
                         Petter Skarheim, departementsråd, Kunnskapsdepartementet

1235 - 1250:  "Informasjon i en krisetid", 
                         Jorid Bodin, leder, Sikresiden.no

1250 - 1300:  "Informasjonssikkerhet og digitalisering under korona", 
                         Roar Olsen, direktør, UNIT

1300 - 1310:  Spørsmålsrunde                                                                         

1310 - 1315:  Pause                                                                             

1320 - 1340:  "Digital sikkerhet i en hybrid virkelighet - da Covid-19 kom",
                        Storm Jarl Landaasen, E-sjef, Telenor

1330 - 1350:  "Krisehåndtering: sikring av tverrsektorielt samvirke mellom alle                               nivå", Espen Nakstad, assisterende direktør, Helsedirektoratet

1350 - 1410:  "Risikokommunikasjon: refleksjoner rundt teori og                                                         praksis", Christina Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør, 
                         Folkehelseinstituttet

1410 - 1415:  Spørsmålsrunde                                                                         

1415 - 1440:  "Pandemi: verdien av smittefrykt!"
                         Lars Weisæth, krisepsykiater

1440 - 1500:  Henrik Asheim, kunnskapsminister

1500               Avslutning v/Kjetil Moe 

Dag 2: tirsdag 21. april, 12 - 15            

1200 - 1205:  Kjetil Moe, programleder, Nord universitet

1205 - 1225:  "Pandemi i fanget: fra teori til praksis", Cecilie Daae, direktør, 
                         Helse Nord RF

1225 - 1245:  "Kriser og hverdag: hva kan vi lære?", Ellen K. Hætta,                                                      politimester, Finnmark Politidistrikt

1250 - 1300:  Spørsmålsrunde                                                                         

1300 - 1315:  "Forsvarets kriserolle i fredstid", Rune Jakobsen, sjef,
                        Forsvarets operative hovedkvarter

1315 - 1330:  "Fylkesmannen: lokalt selvstyre eller statlig styre?", 
                         Tom Cato Karlsen, fylkesmann,  Fylkesmannen i Nordland

1330 - 1335:  Pause                                                                             

1335 - 1355:  "Risikokommunikasjon i koronatid: Usikkerhet, tillit og politikk", 
                         Ole Andreas Engen, professor, Universitetet i Stavanger

1355 - 1410:  "Fra fysisk tilstedeværelse til digital drift over natten", 
                         Jan Egil Heinecke, sikkerhetsleder, Universitetet i Agder

1410 - 1425:  "Dagene etterpå: om overgangen fra beredskap til drift",
                         Anne Borg, NTNU

1425 - 1440:  "Kriser og utholdenhet, samfunnshjulet må gå rundt", 
                         Odin Johannessen, direktør, Næringslivets Sikkerhetsråd

1440 - 1455:  Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister

1455 - 1500:  Avslutning v/ Kjetil Moe

Følg med på nett her:

 

Om Digitalt beredskapsseminar: Koronakrisen

Den store, årlige beredskapsøvelsen «Øvelse Nord» har 25-årsjubileum i 2020, som opprinnelig skulle markeres med tidenes øvelsesuke i april. Koronakrisen gjorde dette umulig. 

Kunnskapsdepartements Beredskapsråd og Nord universitet gjennomfører i stedet et digitalt seminar (webinar) med koronakrisen som hovedtema.


Skjønte vi hva som traff oss – og hvordan har vi håndtert krisen så langt?
  • Hvilke erfaringer har ulike sektorer og hvordan kan vi samarbeide enda bedre på tvers?
  • Hvordan kan teknologi hjelpe oss i akuttsituasjoner, og vil måten vi løser oppgaver i fremtiden endres?
  • Åpner dagens situasjon for nye kriser vi ikke har forutsett?

- Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet.  Allerede nå kan man trekke erfaringer som gjør det mulig å håndtere situasjonen og lignende, fremtidige situasjoner bedre. 

Derfor inviterer Øvelse Nord til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer, sier Erlend Hagenes, ansvarlig for Øvelse Nord ved Nord universitet.


Startdato:

20 april 2020 12:00

Sluttdato:

21 april 2020 15:00

Sted:

På nett