Professorforelesning: Yan Zhao

Yan Zhao er blitt professor og hun skal holde forelesning med tittelen: From “outsider within” to “situated in-betweenness”, and towards “a transnational knowledge position”? – On researcher positionality and practising reflexive research.

Startdato:

12 desember 2022 11:00

Sluttdato:

12 desember 2022 12:00

Sted:

Auditorium Stein Rokkan (A2), Bodø og digitalt
​​​
Klikk her for å endre bildet
Professor Yan Zhao.

​Yan Zhao​ sin akademiske karriere startet etter hun kom til Norge i 2003. Fra Kina hadde hun en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur. Interessen for samfunnsvitenskapelig forskning ble først vekket mens hun tok et årstudium som het «Norwegian Language and Society» for å lære seg det norske språket. I studiet ble hun introdusert for kunnskap om det norske samfunnet og sosiologiske tilnærminger til den norske/nordiske velferdsstaten. En hverdagslige tilnærmingen til forståelse av sosiale fenomener, i møte med hennes egne migrasjons- og livserfaringer, vekket en nysgjerrighet som førte til at hun valgte å studere sosiologi i 2004, og fikk en stipendiatstilling ved daværende Høgskolen i Bodø i 2008.

Om forelesningen:

Professorforelesningen holdes på engelsk og slik presenterer Zhao den:

Title: From “outsider within” to “situated in-betweenness”, and towards “a transnational knowledge position”? – On researcher positionality and practising reflexive research 

This lecture builds upon my personal reflections and journey in exploring the question of researcher positionality and its implication to knowledge production concerning the issues of objectivity, reflexivity and politics of knowledge. Using my own research positionalities (as an migrant in researching both the Norwegian and the Chinese societies) as the part of departure, I elaborate this question from different theoretical perspectives such as feminist science theories, post-colonial theories and reflexive sociology. By drawing upon the recent discussions on transnationalism, I also ask whether and to what extend we can conceptualize a “transnational knowledge position” and what it entails in both teaching and research.

​​
Professorforelesning – den nye professoren deler av sin kunnskap

Når studentene fullfører en bachelor- eller mastergrad feirer vi de årene med kunnskapsutvikling med en markering. Det er viktig både for enkeltindividet og for oss som institusjon. Når noen blir professor er det et resultat av 15-25 år med kunnskapsutvikling. Det feirer vi med en «professorforelesning»; den nye professoren får dele noe av sin kunnskap med sine kollegaer, studenter og allmenheten. Slik feirer vi at universitetet – og fakultetet har en person som er vurdert av «likemenn» til å ha toppkompetanse på sitt særskilte kunnskapsfelt.​

Startdato:

12 desember 2022 11:00

Sluttdato:

12 desember 2022 12:00

Sted:

Auditorium Stein Rokkan (A2), Bodø og digitalt