Seminar: Sammen om framtidskommunen

22 mars 2017 10:00 - 22 mars 2017 15:00

Fakultet for samfunnsvitenskap

Senter for velferdsinnovasjon og Nordlandsforskning inviterer til prosjektverksted for og med kommunal sektor.

Tid: Onsdag 22. mars 2017 kl 10:00 – 15:00
Sted: Nord universitet, Bodø, rom Jenny (S320) på Samfunnet.

Meld deg på her.
Frist for påmelding: 15. mars 2017

Spørsmål? Kontakt Ragnhild Johnson (Nordlandsforskning)

Nordlandsforskning og Senter for velferdsinnovasjon ved Nord universitet, inviterer til prosjektverksted for og med kommunal sektor.

Kommunesektoren står overfor betydelige utfordringer og skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, fornyelse og effektivitet i et samfunn i stadig endring. For å kunne møte nye samfunnsutfordringer både på kort og lang sikt, er det behov for en kontinuerlig satsning på innovasjon og forskning i kommunesektoren.

For å hjelpe kommunesektoren med dette, har Forskningsrådet etablert forskningsprogrammet FORKOMMUNE. Målet med programmet er at det skal utløse innovasjon i kommunesektoren og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Nordlandsforskning og Senter for velferdsinnovasjon ved Nord Universitet inviterer i den forbindelse til et prosjektverksted sammen med offentlig sektor for å identifisere mulige prosjekter som kan utvikles inn mot programmet FORKOMMUNE. Som forskningsinstitusjoner er vi interessert i å lære mer om hvilke utfordringer og problemstillinger kommunal sektor står ovenfor, slik at vi sammen kan skape gode prosjekter som stimulerer til relevante og fremtidige løsninger for kommunal sektor. Vi har satt opp fem ulike tema som er vi anser som relevant for innovasjon i offentlig sektor. 

Tentativt program

 • 10:00-10:30 Kaffe og presentasjonsrunde
 • 10.30-11:00 Informasjon om programmet: FORKOMMUNE/innovasjon i offentlig sektor
 • 11:00-11:40 Innovasjon i kommunesektoren. Professor Jacob Torfing (Roskilde Universitet)
 • 11:40-12:00 Erfaringer knyttet til offentlige innovasjonsprosjekter (Nordlandsforskning)
 • 12:00-13:00 Lunsj
 • 13:00-14:30 Prosjektutvikling, gruppevis – kommunal/offentlig sektor og forskningsmiljøene diskuterer sentrale problemstillinger knyttet til et av de fem temaene nedenfor.
 • 14:30-15:00 Avslutning

Fem arbeidsgruppetemaer:

 1. Brukermedvirkning i kommunal sektor
  Hvordan kan kommuner inkludere sine innbyggere i utviklingen av kommunale tjenester?

 2. Inkludering og mangfold i velferdsstatlige tjenester
  Hvordan kan vi, med de utfordringer vi står ovenfor, sikre inkludering og mangfold i de tjenestene som tilbys kommunenes innbyggere?

 3. Unge fra sårbare til robuste overganger
  Hvordan kan man jobbe systematisk sammen for at Nordlands arbeidsliv og regioner sikrer seg kvalifiserte ungdommer?

 4. Fremtidens eldreomsorg
  Hvilke krav vil fremtidens brukere stille til eldreomsorgen, hvordan organiserer kommunene morgendagens eldreomsorg og i hvilken grad er velferdsteknologi en del av dette?

 5. Kommunereform
  Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Hvilke organisatoriske og praktiske utfordringer medbringer dette?

Mer om:
Senter for velferdsinnovasjon
Nordlandsforskning