Presentasjonsbilde for Trafikksikkerhetskonferansen 2022

Trafikksikkerhetskonferansen 2022

Hensynsfullt, aktpågivende og varsom: HAV er tema under årets Forskningsdager ved Nord universitet på Stjørdal

Startdato:

28 september 2022 09:00

Sluttdato:

28 september 2022 12:00

Sted:

Nord universitet, Stjørdal

​Årets tema for Forskningsdagene er hav. Havet rommer så mye og kan bety så mangt. I trafikksikkerhetssammenheng kan vi henlede oppmerksomheten til Vegtrafikklovens § 3, selveste grunnregelen for all trafikk og alle trafikkreglers mor. Den sier at enhver skal ferdes Hensynsfullt, og være Aktpågivende og Varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade i trafikken. Dette er altså trafikksikkerhetsmedarbeiderens "hav"; Hensynsfullt, Aktpågivende og Varsom. Og nettopp dette er tema under årets Forskningsdager ved Nord universitet på Stjørdal. 

Onsdag 28. september kommer 350 elever og studenter ved Nord universitet i Stjørdal til den årlige trafikksikkerhetskonferansen, som er blitt et fast innslag under Forskningsdagene. Skoleelever fra regionen gjester da universitetet, og får en dag med sterke opplevelser, men også mye fart og spenning i form av aktiviteter og tester de selv får prøve. Fellesnevneren for dagen er ungdom, trafikk og risiko, og målet er å bevisstgjøre ungdommene på de valgene de gjør i trafikken. 

Arrangør:
Ansatte og 2.årsstudenter på trafikklærerutdanningen ved Nord universitet, i samarbeid med Trygg Trafikk, Politiet med flere.​​

Startdato:

28 september 2022 09:00

Sluttdato:

28 september 2022 12:00

Sted:

Nord universitet, Stjørdal
​​