Kronikker

 

 

Den russiske tilbaketrekkingen i Ukraina er verken total eller irreversibelVi bør ikke slå oss til ro med Putins folkerettsbrudd, skriver Kristian Åtland.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Den-russiske-tilbaketrekkingen-i-Ukraina-er-verken-total-eller-irreversibel.aspxDen russiske tilbaketrekkingen i Ukraina er verken total eller irreversibel
Å øve på kriser midt i en kriseI barndommen hadde vi jevnlige brannøvelser hjemme. Vi øvde på å åpne vinduet, kaste branntauet ut og klatre ned. Engstelig og skjelvende klamret jeg som 6-åring meg fast i tauet, fant fotfeste og heiste meg egenhendig ned på trygg grunn. Vi øvde, selv om vi ikke forventet en brann. Nesten 30 år sitter dette fremdeles som en ryggmargsrefleks i meg. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-ove-pa-kriser-midt-i-en-krise.aspxÅ øve på kriser midt i en krise
Øvelse gjør mester - 26-årsjubilanten Øvelse Nord bidrar med kompetanse for de store kriseneI år feirer Øvelse Nord, en av landet største beredskapsøvelser, 26 år, midt i koronapandemien. Erfaringer viser oss at det er kostbart å ikke øve nok, men er samfunnet villig til å betale hva det koster å ha realistiske øvelser? https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/ovelse-gjor-mester---.aspxØvelse gjør mester - 26-årsjubilanten Øvelse Nord bidrar med kompetanse for de store krisene
Sitkagran – et uønsket treslag i norsk naturDe langsiktige, utilsiktede økologiske effektene (...) har fått mange til å revurdere forholdet til sitkagran. For naturen er det alvorligste problemet utarmingen av lokal vegetasjon.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sitkagran-et-uonsket-treslag-i-norsk-natur.aspxSitkagran – et uønsket treslag i norsk natur
Trenger verktøy for å få til heltidskulturHvilke turnuser er både helsefremmende og gir heltidskultur? Kommunene trenger tydeligere rammer og verktøy fra sentrale myndigheter som bidrar til å løse turnusutfordringer.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Trenger-verktoy-for-a-fa-til-heltidskultur.aspxTrenger verktøy for å få til heltidskultur
Er kirka (kun) for sosialister?Kritikk av makt går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, og aller mest i fortellingen om Jesus selv, skriver kronikkforfatter Idar Kjølsvik.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kronikk-Er-kirka-kun-for-sosialister.aspxEr kirka (kun) for sosialister?
Det vanskelige valget – frihet eller sikkerhet?Det som kommer fram av vår undersøkelse er at mange nordmenn er villige til å ofre en del frihet til fordel for sikkerhet, skriver kronikkforfatterne.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Det-vanskelige-valget-frihet-eller-sikkerhet.aspxDet vanskelige valget – frihet eller sikkerhet?
Når kreftsykdom rammer tykktarmenMed mer bevissthet rundt gevinstene av en bedret livsstil kan man kanskje etterhvert erfare at også nye tilfeller av tykktarmskreft vil få en nedadgående kurve i Norge. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nar-kreftsykdom-rammer-tykktarmen.aspxNår kreftsykdom rammer tykktarmen
I folkemordets minnespor27. januar markeres den internasjonale holocaustdagen, på frigjøringsdatoen for konsentrasjonsleiren Auschwitz. FN etablerte holocaustdagen i 2005 for å minnes ofrene for nazistenes utryddelsespolitikk. På hvilke måter kan minner bidra til læring om folkemordet i vårt eget nærmiljø? https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/I-folkemordets-minnespor.aspxI folkemordets minnespor

​​​​​​​​