Kronikker

 

 

Natos svarte fremtidsbildeNato-landene børster støv av fagbegreper fra den mørkeste tradisjonen i internasjonale relasjoner-faget.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Natos-svarte-fremtidsbilde.aspxNatos svarte fremtidsbilde
Søkerlistene bør lukkesFolk bør kunne søke på en jobb i det offentlige uten å få navnet sitt på trykk i avisen. Loven bør endres.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sokerlistene-bor-lukkes.aspxSøkerlistene bør lukkes
Nordområdene behøver økt maritimt samarbeidBlokkeringen av Suezkanalen understreker behovet for utvikling av alternative godsruter. Å ignorere risikoen kan få alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nordomradene-behover-okt-maritimt-samarbeid.aspxNordområdene behøver økt maritimt samarbeid
20 år med global terrorisme – hva nå?Terrorismen som fenomen oppleves gjerne som plutselig og brutal. Men den er også en langvarig krypende/saktebrennende krise. Som samfunn trenger vi derfor alle være beredt – i Oslo, i Paris, i New York, i Bodø.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/20-ar-med-global-terrorisme-hva-na.aspx20 år med global terrorisme – hva nå?
Trening virker for alle, og det virker likt for alle!Uansett hvor mye du trener, blir du ikke bedre i det du øver deg på, hvis du gjør det feil.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Trening-virker-for-alle-og-det-virker-likt-for-alle.aspxTrening virker for alle, og det virker likt for alle!
Den russiske tilbaketrekkingen i Ukraina er verken total eller irreversibelVi bør ikke slå oss til ro med Putins folkerettsbrudd, skriver Kristian Åtland.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Den-russiske-tilbaketrekkingen-i-Ukraina-er-verken-total-eller-irreversibel.aspxDen russiske tilbaketrekkingen i Ukraina er verken total eller irreversibel
Å øve på kriser midt i en kriseI barndommen hadde vi jevnlige brannøvelser hjemme. Vi øvde på å åpne vinduet, kaste branntauet ut og klatre ned. Engstelig og skjelvende klamret jeg som 6-åring meg fast i tauet, fant fotfeste og heiste meg egenhendig ned på trygg grunn. Vi øvde, selv om vi ikke forventet en brann. Nesten 30 år sitter dette fremdeles som en ryggmargsrefleks i meg. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-ove-pa-kriser-midt-i-en-krise.aspxÅ øve på kriser midt i en krise
Øvelse gjør mester - 26-årsjubilanten Øvelse Nord bidrar med kompetanse for de store kriseneI år feirer Øvelse Nord, en av landet største beredskapsøvelser, 26 år, midt i koronapandemien. Erfaringer viser oss at det er kostbart å ikke øve nok, men er samfunnet villig til å betale hva det koster å ha realistiske øvelser? https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/ovelse-gjor-mester---.aspxØvelse gjør mester - 26-årsjubilanten Øvelse Nord bidrar med kompetanse for de store krisene
Sitkagran – et uønsket treslag i norsk naturDe langsiktige, utilsiktede økologiske effektene (...) har fått mange til å revurdere forholdet til sitkagran. For naturen er det alvorligste problemet utarmingen av lokal vegetasjon.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sitkagran-et-uonsket-treslag-i-norsk-natur.aspxSitkagran – et uønsket treslag i norsk natur

​​​​​​​​