Kronikker

 

 

Småbedrifters kriserespons i en coronatid​En krise kommer som regel brått på. Mens veldig mange norske bedrifter for få uker siden kunne glede seg over gode årsresultater og et nytt år med optimisme, er situasjonen nå snudd på hodet. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Smabedrifters-kriserespons.aspxSmåbedrifters kriserespons i en coronatid
– La oss gå sammen om å bygge opp universitetsbyen Levanger!Begrepet «universitetsby» har endret betydning i løpet av de siste årene. Tidligere tenkte man med dette enkelt sagt på en by med universitet.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/La-oss-ga-sammen-om-a-bygge-opp-universitetsbyen-Levanger.aspx– La oss gå sammen om å bygge opp universitetsbyen Levanger!
Dersom kommunen kommer litt mer på offensiven vil utviklingen være rosenrødDet rigges for stor vekst ved Nord universitets campus i Levanger, og studenttallet vil øke kraftig i årene som kommer. Dette vil ha stor betydning for Levanger kommune.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Dersom-kommunen-kommer-litt-mer-pa-offensiven-vil-utviklingen-vare-rosenrod.aspxDersom kommunen kommer litt mer på offensiven vil utviklingen være rosenrød
Likeverdige helse- og omsorgstjenester for den sørsamiske befolkningenI Norge er det bred politisk enighet om at alle som har behov for helse- og omsorgstjenester skal få tilbud om likeverdige tjenester av god kvalitet. Likevel har dette i liten grad blitt tatt hensyn til overfor den sørsamiske befolkning.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Likeverdige-helse-og-omsorgstjenester-for-den-sorsamiske-befolkningen.aspxLikeverdige helse- og omsorgstjenester for den sørsamiske befolkningen
Mendelsohn og vår kollektive hukommelseDet største monumentet over Holocaust og norsk-jødisk historie er aldri blitt hogget i stein, men planlagt og formet ved skrivebordet til Oskar Mendelsohn.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Mendelsohn-og-var-kollektive-hukommelse.aspxMendelsohn og vår kollektive hukommelse
Å vokse utenfor komfortsonenEtt tusen personer i Nordlandshallen. Ser du dem for deg? Tenk deg at de ett tusen personene representerer hele verdens befolking som i dag er ca. 7,7 milliarder. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-vokse-utenfor-komfortsonen.aspxÅ vokse utenfor komfortsonen
Securitas i sykehjemAdressavisen skriver i november 2019 at flere sykehjem i Trondheim har leid inn vektere fra Securitas for å sikre de ansatte mot demente, utagerende beboere i perioder de siste årene. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Securitas-i-sykehjem.aspxSecuritas i sykehjem
Å stå på stedet hvil er ikke et alternativFor å kunne være konkurransedyktige, samtidig som vi skal innfri kravene som stilles til kandidatproduksjon og forskningsproduksjon, må universitetet få lov til å justere på driften.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-sta-pa-stedet-hvil-er-ikke-et-alternativ.aspxÅ stå på stedet hvil er ikke et alternativ
Hvem har ansvaret for barn og unges helse?Mat og helse er skolens minste fag, det går ut over barn og unges helse. Hvem har ansvaret?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvem-har-ansvaret-for-barn-og-unges-helse.aspxHvem har ansvaret for barn og unges helse?