Kronikker

 

 

Mendelsohn og vår kollektive hukommelseDet største monumentet over Holocaust og norsk-jødisk historie er aldri blitt hogget i stein, men planlagt og formet ved skrivebordet til Oskar Mendelsohn.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Mendelsohn-og-var-kollektive-hukommelse.aspxMendelsohn og vår kollektive hukommelse
Å vokse utenfor komfortsonenEtt tusen personer i Nordlandshallen. Ser du dem for deg? Tenk deg at de ett tusen personene representerer hele verdens befolking som i dag er ca. 7,7 milliarder. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-vokse-utenfor-komfortsonen.aspxÅ vokse utenfor komfortsonen
Securitas i sykehjemAdressavisen skriver i november 2019 at flere sykehjem i Trondheim har leid inn vektere fra Securitas for å sikre de ansatte mot demente, utagerende beboere i perioder de siste årene. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Securitas-i-sykehjem.aspxSecuritas i sykehjem
Å stå på stedet hvil er ikke et alternativFor å kunne være konkurransedyktige, samtidig som vi skal innfri kravene som stilles til kandidatproduksjon og forskningsproduksjon, må universitetet få lov til å justere på driften.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-sta-pa-stedet-hvil-er-ikke-et-alternativ.aspxÅ stå på stedet hvil er ikke et alternativ
Hvem har ansvaret for barn og unges helse?Mat og helse er skolens minste fag, det går ut over barn og unges helse. Hvem har ansvaret?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvem-har-ansvaret-for-barn-og-unges-helse.aspxHvem har ansvaret for barn og unges helse?
Bevegelsesaktivitet - nyttig eller blott til lyst?Hva er det som driver menneskers utfoldelse i fysisk aktivitet? Er det slik som Andreas Hompland antyder, at joggere er ute og lufter dødsangsten, eller er det et utslag av menneskets tilbøyelighet til å søke øyeblikkets nytelse?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Bevegelsesaktivitet-nyttig-eller-blott-til-lyst.aspxBevegelsesaktivitet - nyttig eller blott til lyst?
Lokalsamfunn er en viktig aktør i NordområdeneLokalsamfunn i Nordområdene påvirkes både positivt og negativt av økt skipstrafikk og turisme. En studie fra Longyearbyen peker på at samfunnsengasjement er en viktig tilpasningsstrategi for å best mulig møte den økende skipstrafikken. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Lokalsamfunn-er-en-viktig-aktor-i-Nordomradene.aspxLokalsamfunn er en viktig aktør i Nordområdene
Kan etikkarbeid forebygge sykefravær i helse- og omsorgssektoren?Det haster med å finne løsninger som kan sikre sykehjem og hjemmetjenester stabil og kompetent bemanning i framtida. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kan-etikkarbeid-forebygge-sykefravar-i-helse-og-omsorgssektoren.aspxKan etikkarbeid forebygge sykefravær i helse- og omsorgssektoren?
Danne og utdanne sykepleiestudenter i en hektisk hverdagFår studentene våre tid til å stoppe opp og reflektere over det de opplever og lærer i en travel praksishverdag?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Danne-og-utdanne-sykepleiestudenter-i-en-hektisk-hverdag-.aspxDanne og utdanne sykepleiestudenter i en hektisk hverdag