Kronikker

 

 

Er en ny samerett en ulykke?Høyesterett konkluderte i 1981 med at det ikke var samisk rett til reindrift i Trollheimen. Jeg mener dommen er gal fordi den baserer seg på historiske konklusjoner som er feil.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Er-en-ny-samerett-en-ulykke.aspxEr en ny samerett en ulykke?
Spekulativ forsknings-formidling er et ufint knepVær ytterst varsom med å selektivt søke opp forskningsresultater som støtter det du for lengst har gjort deg opp en mening om.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Spekulativ-forsknings-formidling-er-et-ufint-knep.aspxSpekulativ forsknings-formidling er et ufint knep
Vekst i nordområdene krever ny kunnskap, internasjonalt samarbeid og dialogFor å få til verdiskaping i nordområdene trenger vi ny kunnskap. Men hvordan skal vi få til denne kunnskapsutviklingen?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Vekst-i-nordomradene-krever-ny-kunnskap-internasjonalt-samarbeid-og-dialog-.aspxVekst i nordområdene krever ny kunnskap, internasjonalt samarbeid og dialog
Tid for å søke studieplassVelg et studium du har interesse for og som motiverer deg. 15. april er siste frist for å søke studier ved Samordna opptak i hele Norge, og lokalt opptak ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Tid-for-a-soke-studieplass.aspxTid for å søke studieplass
Fri, åpen og uavhengig – kan vi ha tillit til kunnskapen?Forskningens rolle som nøytral leverandør av kunnskap ser ut til å være svekket. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kan-vi-ha-tillit-til-kunnskapen.aspxFri, åpen og uavhengig – kan vi ha tillit til kunnskapen?
Reseptfrie legemidler er ikke sukkertøyStadig flere ungdommer bruker smertestillende medisiner daglig, gjerne som forebyggende og prestasjonsfremmende medisin. Det de kanskje ikke er oppmerksomme på er at brukt feil vil legemidlene kunne gjøre vondt verre.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/reseptfrie-legemidler-er-ikke-sukkertoy.aspxReseptfrie legemidler er ikke sukkertøy
Den magiske gardina vi kaller taushetsplikt!Endelig sykehuspraksis! Spente går vi inn i vårt første møte med spesialisthelsetjenesten, og lite vet vi at vi er i ferd med å bli delaktig i å bryte det helligste av det hellige; taushetsplikten.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Den-magiske-gardina-vi-kaller-taushetsplikt.aspxDen magiske gardina vi kaller taushetsplikt!
Hvordan kan kravet til en time fysisk aktivitet hver dag i skolen innfris?Sent i fjor høst ble det bestemt at det blir obligatorisk med en time fysisk aktivitet hver dag for alle elever i den norske grunnskolen. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvordan-kan-kravet-til-en-time-fysisk-aktivitet-hver-dag-i-skolen-innfris.aspxHvordan kan kravet til en time fysisk aktivitet hver dag i skolen innfris?
Hindre og muligheter for vekst i Arktis – Arktiske paradokser og løsningerI 2050 vil det være 10 milliarder mennesker på jorden, en økning på 30 prosent. Menneskeheten vil innta 60 prosent mer mat enn den gjør i dag og forbruke 50 – 100 prosent mer energi. Befolkningsøkningen vil legge et enormt press på naturressursene, og behovet for bærekraftig styring av ressursene er viktigere enn noen gang. Arktis, med sine enorme mengder naturressurser, kan være nøkkelen til å løse mange av de globale utfordringene.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/hindre-og-muligheter-for-vekst-i-Arktis-Arktiske-paradokser-og-losninger.aspxHindre og muligheter for vekst i Arktis – Arktiske paradokser og løsninger