Kronikker

 

 

Å stå på stedet hvil er ikke et alternativFor å kunne være konkurransedyktige, samtidig som vi skal innfri kravene som stilles til kandidatproduksjon og forskningsproduksjon, må universitetet få lov til å justere på driften.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-sta-pa-stedet-hvil-er-ikke-et-alternativ.aspxÅ stå på stedet hvil er ikke et alternativ
Hvem har ansvaret for barn og unges helse?Mat og helse er skolens minste fag, det går ut over barn og unges helse. Hvem har ansvaret?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvem-har-ansvaret-for-barn-og-unges-helse.aspxHvem har ansvaret for barn og unges helse?
Bevegelsesaktivitet - nyttig eller blott til lyst?Hva er det som driver menneskers utfoldelse i fysisk aktivitet? Er det slik som Andreas Hompland antyder, at joggere er ute og lufter dødsangsten, eller er det et utslag av menneskets tilbøyelighet til å søke øyeblikkets nytelse?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Bevegelsesaktivitet-nyttig-eller-blott-til-lyst.aspxBevegelsesaktivitet - nyttig eller blott til lyst?
Lokalsamfunn er en viktig aktør i NordområdeneLokalsamfunn i Nordområdene påvirkes både positivt og negativt av økt skipstrafikk og turisme. En studie fra Longyearbyen peker på at samfunnsengasjement er en viktig tilpasningsstrategi for å best mulig møte den økende skipstrafikken. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Lokalsamfunn-er-en-viktig-aktor-i-Nordomradene.aspxLokalsamfunn er en viktig aktør i Nordområdene
Kan etikkarbeid forebygge sykefravær i helse- og omsorgssektoren?Det haster med å finne løsninger som kan sikre sykehjem og hjemmetjenester stabil og kompetent bemanning i framtida. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kan-etikkarbeid-forebygge-sykefravar-i-helse-og-omsorgssektoren.aspxKan etikkarbeid forebygge sykefravær i helse- og omsorgssektoren?
Danne og utdanne sykepleiestudenter i en hektisk hverdagFår studentene våre tid til å stoppe opp og reflektere over det de opplever og lærer i en travel praksishverdag?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Danne-og-utdanne-sykepleiestudenter-i-en-hektisk-hverdag-.aspxDanne og utdanne sykepleiestudenter i en hektisk hverdag
Om blått hav og grønne bølgerTema for Forskningsdagene 2019 er «Miljø» - miljø i vid forstand. Og det med god grunn. Forskere har fokusert på miljøspørsmål i mange tiår. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Om-blatt-hav-og-gronne-bolger.aspxOm blått hav og grønne bølger
Lysets by – ny kulturforståelse for framtidens grunnskoleelever?Begrepet kulturforståelse er et av flere nye begreper i ny læreplan for grunnskolen. Hvordan kan begrepet inspirere framtidens lærere i kunst og håndverk? Her ønsker vi å gi eksempler på hva kulturforståelse kan være i lys av en ekskursjon til Paris.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Lysets-by-ny-kulturforstaelse-for-framtidens-grunnskoleelever.aspxLysets by – ny kulturforståelse for framtidens grunnskoleelever?
Hvordan vi er sammen – spiller det noen rolle da?Flere media har i høst satt søkelys på ungdom og psykisk helse. Resultater fra UngHUNT viser at andelen ungdom som sliter med psykiske helseplager har økt dramatisk siden forrige UngHUNT, og flere unge menn har valgt å avslutte livet sitt i 2019. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/hvordan-vi-er-sammen-spiller-det-noen-rolle-da.aspxHvordan vi er sammen – spiller det noen rolle da?