Kronikker

 

 

Hva betyr Brexit for Norge?Etter 46 års medlemskap forlater Storbritannia snart EU. Det kan ha betydelige konsekvenser for Norge – på kort og lang sikt.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hva-betyr-Brexit-for-Norge.aspxHva betyr Brexit for Norge?
Sykepleierstudenter trenger dyktige læremestreJeg har en appell til både sykepleierne og helsevesenet: Ta oppdraget med å utdanne sykepleierstudenter på alvor. Sett av tid, og prioriter dannelse i utdanningen.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sykepleierstudenter-trenger-dyktige-laremestre.aspxSykepleierstudenter trenger dyktige læremestre
Nord universitet med blikk for framtidaDet er ingen hemmelighet at Nord universitet, min arbeidsgiver, har utfordringer. Og det må tas grep. Det å sette seg i en tidsmaskin med kurs for en fordums høyskolemodell er imidlertid den sikreste måten å sørge for at Nord blir irrelevant. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nord-universitet-med-blikk-for-framtida.aspxNord universitet med blikk for framtida
Deltid mer slitsomt enn heltidHelgearbeid er elefanten i rommet ingen makter å ta tak i, skriver førsteamanuensis Kari Ingstad i denne kronikken.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Deltid-mer-slitsomt-enn-heltid.aspxDeltid mer slitsomt enn heltid
Heia Nord universitet!Sterke universitetsmiljøer utvikles over tid. Det kreves klare prioriteringer og tøffe valg for å lykkes.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Heia-Nord-universitet.aspxHeia Nord universitet!
Nedgang i fysisk aktivitet blant ungdommer - er foreldrene for passive i sin rolle?Flere studier peker på positive effekter av fysisk aktivitet når det gjelder ungdommers fysiske og psykiske helse, men også når det gjelder sosiale faktorer. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nedgang-i-fysisk-aktivitet-blant-ungdommer-er-foreldrene-for-passive-i-sin-rolle.aspxNedgang i fysisk aktivitet blant ungdommer - er foreldrene for passive i sin rolle?
Derfor ei ny journalistutdanning i BodøVi er overbevist om at ei slik utdanning på masternivå vil styrke både store og små redaksjoner, skriver kronikkforfatter og studieprogramansvarlig Bengt Engan.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Derfor-ei-ny-journalistutdanning-i-Bodo.aspxDerfor ei ny journalistutdanning i Bodø
Nord universitet er på rett veiNord universitet er et godt universitet for studentene, for ansatte, for regionen og nasjonen.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nord-universitet-er-pa-rett-vei.aspxNord universitet er på rett vei
«En attraktiv arena for utvikling?»Utvikling som grunnleggende kulturtrekk i tidligere HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag), kan gi styrke og ballast når Nord universitet skal gi full gass inn i fremtiden.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/En-attraktiv-arena-for-utvikling.aspx«En attraktiv arena for utvikling?»